Změny v krevním obrazu jako možné prognostické markery odpovědi na panitumumab u nemocných s mCRC

16. 6. 2020

V rámci studie VALENTINO s panitumumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem bez mutace RAS bylo zkoumáno spojení mezi některými parametry krevního obrazu spojenými s zánětem a prognózou pacientů.

Na kongresu Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) v Barceloně na podzim 2019 byla prezentována data získaná ze studie VALENTINO s podáváním panitumumabu v udržovací léčbě u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) bez mutace RAS.

Metodika studie

Autoři se zaměřili na spojení mezi laboratorními parametry (krevní obraz jako odraz zánětlivé reakce), klinickopatologickými parametry a klinickými výsledky u pacientů randomizovaných k podávání panitumomabu s indukcí FOLFOX4, po níž následovala udržovací léčba s panitumumabem spolu s 5-fluorouracilem a leukovorinem nebo bez nich.

U pacientů byly zjišťovány parametry krevního obrazu před zahájením léčby. Autoři hodnotili poměr neutrofilů k lymfocytům (NLR), absolutní počet monocytů (AMC) a počet trombocytů (PC). Definice zánětlivé reakce byla následující: NLR ≥ 4, AMC ≥ 900/μl a PC vyšší než medián počtu trombocytů u studijní populace.

Výsledky

Celkově byla hodnocena data od 215 pacientů. NLR a AMC byly signifikantně spojeny s výkonnostním stavem podle škály ECOG (ECOG PS). AMC a PC byly spojeny s přítomností synchronních metastáz a primární resekcí tumoru.

Při mediánu sledování 26,7 měsíce bylo pozorováno, že vysoký NLR byl spojen s horším přežitím bez progrese (PFS) s poměrem rizik (HR) 1,51 (p = 0,015) a celkovým přežitím (OS) s HR 2,18 (p < 0,001). Totéž platilo pro AMC (HR pro PFS 1,85; p = 0,003 a HR pro OS 2,49; p < 0,001) a vysoký PC (HR pro PFS 1,65; p = 0,001 a HR pro OS 1,85; p = 0,003).

V multivariačním modelu bylo potvrzeno, že pouze PC byl nezávisle spojen s PFS a OS, zatímco AMC byl nezávisle spojen jen s PFS. Pro NLR nebyl ukázán žádný význam.

Přínos přidání 5-fluorouracilu a leukovorinu k panitumumabu v udržovací terapii na PFS byl nezávislý na NLR a AMC, ale byl významně zachován pouze ve skupině s nízkým PC.

Závěr

U pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem bez mutace RAS byl ve studii VALENTINO vstupní počet trombocytů spojen nezávisle s OS a PFS, vstupní AMC byl nezávisle spojen s PFS. Pacienti s vysokým počtem trombocytů neměli přínos z přidání 5-fluorouracilu a leukovorinu k panitumumabu v udržovací terapii.

(eza)

Zdroj: Fuca G., Guarini V., Corallo S. et al. Prognostic role of blood cell count-based immunoinflammatory parameters in the Valentino trial. Ann Oncol 2019; 30 (Suppl. 5): V228; doi: 10.1093/annonc/mdz246.082.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se