Změna mutačního stavu KRAS/BRAF může ovlivňovat účinnost antiEGFR léčby mCRC

12. 2. 2015

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) může změna mutačního stavu vysvětlovat účinnost, nebo naopak vznik rezistence na léčbu protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR). Tento vývoj je možné monitorovat podle plazmatické hladiny volné cirkulující DNA (cfDNA), KRAS a BRAF.

Mutace genů KRAS a BRAF jsou u pacientů s mCRC příčinou rezistence na antiEGFR léčbu. Ovšem u některých pacientů s divokým typem KRAS/BRAF dojde v průběhu terapie k vytvoření rezistence na tuto léčbu. Dánští autoři se proto pokusili měřit změny cirkulující hladiny cfDNA, KRAS a BRAF u pacientů s mCRC při léčbě cetuximabem a irinotekanem.

Do studie zařadili 108 pacientů, kterým bylo podáváno 350 mg/m2 irinotekanu 1× za 3 týdny a 250 mg/m2 cetuximabu 1× týdně až do progrese choroby nebo do rozvoje nepřijatelné toxicity. Volná DNA a počet alel KRAS a BRAF s mutací byl měřen pomocí qPCR (kvantitativní polymerázová řetězové reakce).

Hladina cfDNA a KRAS od zahájení léčby do 3. cyklu klesaly a při progresi došlo k jejich vzestupu (p = 0,008). Pokles byl větší u pacientů s odpovědí na léčbu v porovnání s pacienty bez odpovědi (p < 0,05). U dvou pacientů byla v plazmě zjištěna jiná mutace KRAS a BRAF než primárně zjištěná mutace v tumoru. U 12 pacientů s mutací KRAS primárně zjištěnou v tumoru byl v plazmě zjištěn divoký typ těchto alel, přičemž u 8 z těchto pacientů bylo dosaženo stabilizace choroby. U 5 pacientů s primárně divokým typem KRAS/BRAF se před radiograficky prokázanou progresí choroby objevila mutace v plazmě.

Autoři došli k závěru, že ztráta mutace KRAS/BRAF může vysvětlovat pozorovaný přínos antiEGFR léčby u pacientů s primárně zjištěnou mutací a naopak vznik mutace může být zodpovědný za vytvoření rezistence na léčbu u pacientů s primárně divokým typem KRAS/BRAF. Přínos antiEGFR léčby může být ovlivněn spíše hladinou alel s mutací než samotným stavem mutace.

(zza)

Zdroj: Spindler K. L., Pallisgaard N., Andersen R. F., et al. Changes in mutational status during third-line treatment for metastatic colorectal cancer-results of consecutive measurement of cell free DNA, KRAS and BRAF in the plasma. Int J Cancer. 2014 Nov 1; 135 (9): 2215–2222.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se