Vyrážka při terapii inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor – léčit preventivně, nebo až po jejím výsevu?

5. 11. 2015

Při léčbě inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (anti-EGFR) se jako nežádoucí účinek u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) často objevuje vyrážka podobná akné. Nejasnosti panují ohledně její léčby. Je vhodné předcházet jejímu výsevu preventivním užíváním lokálních léčivých přípravků, nebo je lepší vyrážku léčit, až když se objeví? Skupina kanadských autorů se rozhodla zhodnotit, zda má přístup k léčbě vyrážky (profylaktický/terapeutický) u pacientů s mCRC vliv na jejich celkové přežití (OS).

Do studie byli zahrnuti pacienti s mCRC s divokým typem KRAS, kteří byli od července 2010 do června 2012 v jihozápadní Kanadě léčeni cetuximabem nebo panitumumabem. Pacienti byli požádáni, aby vyplnili dotazník o užívání perorálních antibiotik a kortikosteroidních krémů.

Analyzovány byly dotazníky od celkem 119 pacientů (medián věku činil 63 let, 61 % tvořili muži, 34 % bylo léčeno cetuximabem a 66 % panitumumabem, medián počtu cyklů léčby antiEGFR byl 9). Vyrážka se objevila u > 90 % pacientů a většina z nich ji léčila až ve chvíli, kdy se objevila (66 vs. 34 %). Ukázalo se, že preventivně léčbu krémy či antibiotiky užívali spíše staří pacienti a pacienti s výkonnostním stavem 0/1 dle Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). Počty cyklů anti-EGFR i OS byly mezi skupinami s profylaktickou i reaktivní léčbou podobné (obě p > 0,05), s horším přežitím koreloval spíše status ECOG > 2 (HR 22,01; 95% CI 5,25–92,30; p < 0,01). OS bylo nicméně podobné mezi skupinami pacientů, kteří dostávali perorální antibiotika profylakticky vs. reaktivně (HR = 1,10; 95% CI 0,43–2,80; p = 0,85) i mezi pacienty užívajícími kortikosteroidní krémy preventivně vs. dle potřeby (HR = 2,00; 95% CI 0,58–6,92; p = 0,27).

Profylaktická i reaktivní léčba vyrážky spojené s léčbou anti-EGFR mají srovnatelné výsledky, co se týče OS u pacientů s mCRC.

(epa)

Zdroj: Dascalu B., Kennecke H. F., Lim H. J. et al. Prophylactic versus reactive treatment of acneiform skin rashes from epidermal growth factor receptor inhibitors in metastatic colorectal cancer. Support Care Cancer 2015 Jul 17. [Epub ahead of print]Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se