Výborný efekt kombinace CHT s panitumumabem v léčbě pacienta s mCRC s masivním postižením jater – kazuistika

22. 10. 2020

Kazuistika z onkologického oddělení Nemocnice Jihlava popisuje velmi dobrou terapeutickou odpověď na neprodlené nasazení chemoterapie a cílené léčby u 50letého pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) bez mutace RAS, s vstupně výraznou elevací jaterních testů a vysokým rizikem jaterního selhání.

Úvod

Kolorektální karcinom (CRC) je druhou nejčastější malignitou u žen i mužů v České republice. Zavedením screeningového programu dochází v posledních 15 letech k poklesu jeho incidence. Kumulativní 5leté přežívání nemocných s touto diagnózou bez dělení podle stadia onemocnění se pohybuje kolem 40 %. Léčba metastatického onemocnění v posledních využívá všech modalit.

Popis případu

Anamnéza

V březnu 2020 přichází k vyšetření na chirurgickou ambulanci 50letý muž. Stěžuje si na masivní úbytek hmotnosti – během 2 měsíců zhubl o 20 kg. Udává nechutenství, zvýšenou únavu a slabost. Na potíže s vyprazdňováním či bolestí břicha si nestěžuje. Dosud zdráv, léčí se pouze pro hypertenzi. Bez pozitivní rodinné onkologické anamnézy.

Diagnostika

Provedeno gastroskopické vyšetření – bez patologického nálezu. Dále CT vyšetření břicha s kontrastem – nález výrazné hepatomegalie, masivního metastatického postižení obou laloků jater a karcinomatózou peritonea. Kolonoskopicky detekován stenozující tumor v oblasti sigmatu. Histologicky z biopsie prokázán adenokarcinom.

Obr. 1  Rozsah postižení jater metastázami při zahájení onkologické léčby

Tab. 1.

Obr. 2  Rozsah metastatického postižení jater při zahájení onkologické léčby

Tab. 2.

Obr. 3  Rozsah metastatického postižení jater při zahájení onkologické léčby

Tab. 3.

Vzhledem k závažnosti nálezu odeslán ke konzultaci do Masarykova onkologického ústavu v Brně. Vstupní klinický nález prokazuje sarkopenii, výraznou hepatomegalii. V laboratorních nálezech je výrazná elevace hodnot jaterních testů (ALT 1,15; AST 3,92; GGT 10,85; LD 26,11) a leukocytóza.

Průběh léčby

Vzhledem k věku pacienta i přes klinicky tak závažný nález a riziko hepatálního selhání zahájena aplikace systémové chemoterapie (CHT) v režimu CAPOX. Doplněno genetické vyšetření typu nádoru – bez detekce mutace onkogenů KRAS a NRAS.

Vzhledem k místě bydliště byl nemocný předán k další léčbě na naše onkologické pracoviště. Byl mu zaveden venózní port a zahájena nutriční podpora. Pro 2. cyklus léčby pak již nasazena kombinace CHT v režimu FOLFOX6 a panitumumabu (Vectibix inj.). Aplikace kombinované léčby bez komplikací. Ke zmírnění kožních projevů zavedeno preventivní ošetření kůže dle doporučení kožních lékařů.

Při zahájení 3. cyklu léčby je klinicky patrný výrazný efekt – regrese velikosti jater na polovinu (vstupně játra až do poloviny dutiny břišní), výrazná regrese hodnot jaterních testů. V průběhu onkologické léčby je patrný přírůstek hmotnosti. Celkově pacient popisuje zlepšení kondice a ústup únavy.

Kontrolní CT břicha po 3 měsících kombinované léčby prokazuje výraznou regresi velikosti metastáz o 50 %, vymizení karcinomatózy peritonea a zmenšení objemu jater. Pacient pokračuje v kombinované léčbě dále. Pro periferní parestezie plosek dolních končetin a prstů obou rukou po 6 cyklech chemoterapie vysazena oxaliplatina.

Obr. 4  50% regrese velikosti metastatického postižení jater při kombinované léčbě

Tab. 4.

Obr. 5  Výsledek 3měsíční kombinované léčby – 50% regrese velikosti metastáz

Tab. 5.

Aktuálně, po 6 měsících léčby, došlo klinicky k regresi velikosti jater do normy a k regresi hodnot jaterních testů. V průběhu léčby pacient přibral 15 kg, cítí se dobře, zvládá pečovat o svoji nemocnou manželku i pracovat na zahradě.

Hodnoty nádorových markerů:

  • CEA: vstupní 2049, po 3 měsících léčby 173, po 6 měsících léčby 104.
  • CA 19-9: vstupní 1620, po 3 měsících léčby 31, po 6 měsících léčby 31.

Shrnutí a závěr

U 50letého muže s mCRC s masivním metastatickým postižením jater, výraznou elevací jaterních testů a vstupně vysokým rizikem jaterního selhání byla zahájena kombinovaná onkologická léčba – nejprve chemoterapie a po doplnění genetického profilu nádoru i cílená terapie panitumumabem. Po půlroce byl prokázán výrazný klinický a laboratorní efekt cílené léčby, ve které pacient nyní nadále pokračuje.

MUDr. Věra Benešová
onkologické oddělení Nemocnice JihlavaŠtítky
Onkologie Radioterapie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se