Vliv zmenšení rozsahu nádoru na výsledky léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

1. 9. 2015

Zmenšení hmoty nádoru u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšné resekce a může přispívat k lepším výsledkům léčby. Mezinárodní tým odborníků sledoval ve studii PRIME vliv zmenšení rozsahu nádoru a jeho resekce na léčebné výsledky pacientů s mCRC s divokým typem RAS (pacienti bez mutace v genech KRAS/NRAS na exonech 2/3/4).

Inzerce

Studie PRIME je randomizovaná studie fáze III, která u pacientů s mCRC srovnává v první linii léčby terapii kombinací panitumumab + FOLFOX4 s léčbou samotným režimem FOLFOX4.

Z pacientů zahrnutých do této studie mělo RAS divokého typu 505 pacientů. Ke zmenšení nádoru o více než 30 % došlo po 8 týdnech léčby ve skupině s panitumumabem + FOLFOX4 v 59 %, ve skupině s FOLFOX4 ve 38 % případů; p < 0,001. Podobné byly i výsledky pro více než 20% zmenšení nádoru po 8 týdnech léčby – došlo k němu u 72 % pacientů s panitumumabem + FOLFOX4 oproti 57 % pacientů ve skupině s FOLFOX4; p < 0,001. Ke zmenšování docházelo kontinuálně v průběhu zhruba prvních 40 týdnů léčby. Ve skupině s panitumumabem + FOLFOX4 byly také lepší objektivní odpověď na léčbu (p = 0,003), délka odpovědi (p = 0,0027), interval do progrese onemocnění (PFS, p = 0,0015) a celkové přežití (OS, p = 0,0057). Časné zmenšení nádoru v prvních 8 týdnech léčby a následná úspěšná resekce zlepšovaly PFS i OS. U pacientů, kteří podstoupili resekci (n = 64), bylo dvouleté přežití 88 % oproti 40 % u pacientů, kteří operaci nepodstoupili (n = 441). Mezi pacienty, kteří podstoupili kompletní resekci (n = 45), bylo dvouleté přežívání 96 % oproti 41 % mezi pacienty bez kompletní resekce (n = 460).

Ve skupině pacientů léčených panitumumabem v kombinaci s FOLFOX4 došlo oproti skupině léčené samotným FOLFOX4 u více pacientů k časnému zmenšení nádoru o více než 20 % i o více než 30 %. V této skupině došlo i ze zlepšení PFS a OS.

(epa)

Zdroj: Douillard J. Y., Siena S., Peeters M., et al. Impact of early tumour shrinkage and resection on outcomes in patients with wild-type RAS metastatic colorectal cancer. Eur J Cancer. 2015 Jul;51(10):1231-42; doi: 10.1016/j.ejca.2015.03.026. Epub 2015 May 5.Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se