Vliv profylakticky podávaného minocyklinu na výskyt vyrážky při léčbě panitumumabem u metastatického kolorektálního karcinomu

1. 9. 2016

Ačkoli je monoklonální protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu velmi účinná, léčba je často přerušována z důvodu výskytu závažné kožní vyrážky. Autoři z Japonska proto provedli retrospektivní studii, ve které zkoumali, zda má na výskyt vyrážky a její závažnost vliv profylaktické podávání perorálního tetracyklinového antibiotika minocyklinu v kombinaci se zvýšenou péčí o kůži. Zároveň sledovali případný vliv takového postupu na protinádorovou odpověď u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených panitumumabem.

Inzerce

Studie se zúčastnilo 38 pacientů, první skupina (n = 25) byla léčena preventivně již před výsevem vyrážky a druhá až poté, co se vyrážka objevila (n = 13). Závažnost kožní reakce, která se podobá akné a při léčbě panitumumabem se objevuje jako nežádoucí účinek léčby, byla hodnocena podle protokolu Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0.

Výsledky

Vyrážka se stupněm závažnosti ≥ 2 se ve skupině léčené preventivně vyskytovala signifikantně méně často než ve skupině léčené až reaktivně (44,0 vs. 84,6 %; p = 0,04). Mezi oběma skupinami nebyl zaznamenán žádný statisticky významný rozdíl ve výskytu dalších nežádoucích účinků.

Léčebná odpověď na panitumumab byla mírně vyšší ve skupině léčené preventivně, rozdíl však nebyl statisticky významný (36,0 vs. 7,7 %; odds ratio [OR] 6,75; 95% CI 0,75–60,76; p = 0,12). Průměrná doba do selhání léčby činila 149,7 dne v preventivně léčené skupině a 110,2 dne ve skupině léčené až po výskytu vyrážky (poměr rizik [HR] 0,58; 95% CI 0,26−1,28; p = 0,18).

Závěr

Profylaktické podání perorálního tetracyklinového antibiotika minocyklinu kombinované se zvýšenou péčí o kůži snížilo výskyt kožní vyrážky, která se objevuje u části pacientů léčených panitumumabem jako nežádoucí účinek. Tato léčba zároveň negativně neovlivnila protinádorovou účinnost panitumumabu. 

(epa)

Zdroj: Yamada M., Iihara H., Fujii H. et al. Prophylactic effect of oral minocycline in combination with topical steroid and skin care against panitumumab-induced acneiform rash in metastatic colorectal cancer patients. Anticancer Res 2015 Nov; 35 (11): 6175−6181.Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se