Vliv podávání přípravků obsahujících hořčík a antiulceróz na panitumumabem indukovanou hypomagnezémii

6. 6. 2019

Hypomagnezémie je častým nežádoucím účinkem podávání panitumumabu, avšak mechanismus jejího vzniku je u těchto pacientů nejasný. Cílem prezentované retrospektivní studie bylo jednak sledovat účinek přípravků obsahujících hořčík na magnezémii a jednak ověřit vliv současného užívání léčiv snižujících kyselost žaludku, jež mohou interagovat se vstřebáváním hořčíku.

Inzerce

Panitumumabem indukovaná hypomagnezémie

Panitumumab je rekombinantní monoklonální protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Používá se v terapii neresekovatelného, progredujícího nebo rekurentního kolorektálního karcinomu. Velmi častým nežádoucím účinkem při léčbě panitumumabem je hypomagnezémie. Při poklesu hladiny sérového hořčíku pod 0,5 mmol/l může docházet k prodloužení intervalu QT, křečím, ztrátě citlivosti a celkové malátnosti, jež mohou vést k nutnosti ukončit nebo přerušit terapii.

Metodika a průběh studie

Do retrospektivní studie bylo zařazeno 214 pacientů s neresekovatelným, progredujícím nebo rekurentním kolorektálním karcinomem, u kterých bylo mezi listopadem 2011 a červnem 2017 zaznamenáno celkem 1753 aplikací panitumumabu. U každého podání zahrnutého do analýzy byla v den aplikace léčiva rovněž změřena hladina hořčíku v séru. Do studie byli zařazeni pouze pacienti, u kterých probíhala léčba panitumumabem minimálně 8 měsíců. Sledováno bylo užívání perorálních přípravků obsahujících hořčík (v podobě oxidu či hydroxidu hořečnatého) a dále inhibitorů protonové pumpy nebo antagonistů histaminových receptorů H2 bezprostředně před zahájením terapie panitumumabem. Do analýzy bylo zahrnuto maximálně 16 podání panitumumabu na pacienta.

Výsledky

Průměrné hladiny sérového hořčíku klesaly s narůstajícím počtem podání panitumumabu (0,88 mmol/l při 1. podání vs. 0,64 mmol/l při 16. podání; p < 0,001). Užívání přípravků s obsahem hořčíku vedlo k signifikantnímu zmírnění poklesu magnezémie – u pacientů, kteří hořčík užívali, došlo k poklesu na 0,81 mmol/l v průběhu léčby, zatímco u nemocných, kteří hořčík nedoplňovali, na 0,73 mmol/l (p < 0,001).

Užívání léčiv snižujících kyselost žaludku bylo spojeno se signifikantním snížením benefitu ze suplementace hořčíku (0,83 mmol/l bez užívání antiulceróz vs. 0,79 mmol/l při užívání antiulceróz; p < 0,05). Také u nemocných, kteří hořčík neužívali, byla pozorována nižší magnezémie při užívání vybraných antiulceróz (0,74 mmol/l vs. 0,70 mmol/l; p < 0,001).

Závěr

Užívání přípravků obsahujících hořčík vedlo v této studii k signifikantnímu zmírnění poklesu magnezémie při opakovaných podáních panitumumabu. Souběžné užívání inhibitorů protonové pumpy a H2-antihistaminik však tento benefit významně redukovalo. Výsledky naznačují, že užívání léčiv snižujících kyselost žaludku v průběhu léčby panitumumabem může zvyšovat riziko rozvoje hypomagnezémie.

(alz)

Zdroj: Sato J., Ishikawa H., Tanaka R., Sino M. Influence of oral magnesium-containing supplement and antacid administration on hypomagnesemia induced by panitumumab. Cancer Chemother Pharmacol 2019 Jan 19, doi: 10.1007/s00280-019-03772-y [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×