Vliv časného zmenšení nádoru a hloubky terapeutické odpovědi na výsledky léčby u pacientů s mCRC a nemutovaným RAS

10. 2. 2018

Mezinárodní tým autorů ze západní Evropy se ve své recentní analýze zaměřil na pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s nemutovaným onkogenem RAS (WT – wild type), kteří byli sledováni v rámci 3 klinických studií hodnotících panitumumab v 1. linii léčby. Zajímal je vliv časného zmenšení nádoru (ETS – early tumour shrinkage) a hloubky léčebné odpovědi (DpR – depth of response) na výsledky léčby.

Analyzované studie

Jednalo se o studie PRIME (NCT00364013), PEAK (NCT00819780) a PLANET (NCT00885885), přičemž výzkumníky zajímal medián DpR, to, jaká část z nemocných dosáhla v týdnu 8 ETS ≥ 20 % nebo ≥ 30 %, a vliv ETS a DpR na výsledky léčby. Současně se snažili najít faktory spojené s lepším ETS a DpR a optimální cut-off hodnoty poměru ETS/DpR, jež by predikovaly zlepšení celkového přežití.

Výsledky

Celkově mělo mCRC s WT RAS ve studii PRIME 505 pacientů, ve studii PEAK 170 a ve studii PLANET 53. Nemocní léčení panitumumabem měli vyšší míru ETS (≥ 30 %: ve studii PRIME 59 vs. 38 %; ve studii PEAK 64 vs. 45 %) a vyšší DpR (ve studii PRIME 54 vs. 46 %; ve studii PEAK 65 vs. 46 %) než pacienti léčení režimem bez panitumumabu. V regresních analýzách byly s lepšími výsledky ETS a DpR opakovaně spojeny přítomnost metastáz pouze v játrech a nemutovaný onkogen BRAF.

Bez ohledu na typ léčby bylo dosažení ETS a DpR spojeno s delším přežitím bez progrese onemocnění, delším celkovým přežitím a častějším provedením resekce. Optimální cut-off hodnoty k predikci delšího celkového přežití činily pro ETS 32 % ve studii PRIME a 34 % ve studii PEAK; pro DpR pak 59 % ve studii PRIME a 70 % ve studii PEAK.

Závěr

Výsledek této analýzy naznačuje, že panitumumab je spojen s lepšími výsledky ETS a DpR u pacientů s WT RAS mCRC a že dosažení těchto dvou cílů v 1. linii léčby je spojeno s dalšími příznivými výsledky.

(epa)

Zdroj: Taieb J., Rivera F., Siena S. et al. Exploratory analyses assessing the impact of early tumour shrinkage and depth of response on survival outcomes in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cancer receiving treatment in three randomised panitumumab trials. J Cancer Res Clin Oncol 2017 Oct 28, doi: 10.1007/s00432-017-2534-z [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se