Úskalí onkologické léčby

27. 1. 2015

V rámci XXI. jihočeských onkologických dnů, které proběhly v říjnu 2014 v Českém Krumlově, byla mimo jiné diskutována i problematika managementu kostních metastáz, význam profylaxe febrilní neutropenie pro dodržení intenzity léčby a aktuální změny v algoritmu léčby první linie léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu.

V rámci XXI. jihočeských onkologických dnů, které proběhly v říjnu 2014 v Českém Krumlově, byla mimo jiné diskutována i problematika managementu kostních metastáz, význam profylaxe febrilní neutropenie pro dodržení intenzity léčby a aktuální změny v algoritmu léčby první linie léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Ovlivnění metastatického postižení kostí – prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Přednosta Urologické kliniky FN Brno

Nádory velmi často metastazují do kostí, kromě hematoonkologických onemocnění do kostí často metastazují i nádory prsu a prostaty. Kostní metastázy způsobují pacientům bolesti, navíc jsou příčinou dalších kostních komplikací. Mezi tyto komplikace patří patologické fraktury, komprese míchy, nutnost paliativní radioterapie či chirurgické intervence, někdy je sem řazena i nádorová hyperkalcémie. Tyto problémy dále snižují už tak nízkou kvalitu života pacientů s nádorovým onemocněním, omezují jejich pohyblivost a zkracují délku dožití. V léčbě metastatického postižení kostí se uplatňují léky označované jako kost modifikující – bisfosfonáty a inhibitory RANKL (denosumab). Měly by být podávány již v době zjištění první kostní metastázy.

Denosumab je v léčbě těchto pacientů výhodnější než bisfosfonáty – vylučuje se retikuloendotelovým systémem, není tedy nutná redukce dávky u nemocných s renální insuficiencí; podává se subkutánně; především ale vykazuje vyšší účinnost. Během léčby je nutné podávat kalcium.

Prevence febrilní neutropenie – MUDr. Jaroslav Hájek

Onkologická klinika FN Ostrava

Většina chemoterapeutických postupů je spojena s útlumem dělení buněk, a to i buněk bílé krevní řady. Při snížení počtu neutrofilů pod kritickou mez (< 0,5 × 109/l) výrazně stoupá riziko závažných infekčních komplikací. Infekce přitom mají vysoký podíl na mortalitě onkologických nemocných. Objeví-li se neutropenie v kombinaci s horečkou, označujeme tento stav jako febrilní neutropenii. Febrilní neutropenie může být i život ohrožující komplikací chemoterapie, navíc má negativní vliv na dosažení dobrých léčebných výsledků v důsledku poklesu relativní dávkové intenzity. Proto je u rizikových pacientů indikována profylaxe faktorem stimulujícím kolonie granulocytů – filgrastimem. Podle doporučených postupů je ji třeba zahájit, dosáhne-li riziko febrilní neutropenie 20 %.

Individualizovaná volba léčebného postupu u metastazujícího karcinomu kolorekta – MUDr. Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Panitumumab je protilátka zaměřená proti receptoru pro epidermální růstový faktor. Na základě výsledků studií PRIME a PEAK je panitumumab v kombinaci s režimem FOLFOX první volbou v první linii léčby metastazujícího karcinomu kolorekta. Tato kombinace statisticky významně prodlužuje přežití bez progrese onemocnění i celkové přežití pacientů. Pevné místo panitumumabu v 1. linii léčby reflektují i odborná doporučení ESMO a NCCN. Pozice panitumumabu v 1. linii se opírá zejména o robustní data ze studie PRIME: Panitumumab je jediným biologickým přípravkem na trhu, který ve studii třetí fáze v kombinaci s FOLFOX zlepšil celkové přežití oproti samotnému FOLFOXu. Bezpečnostní profil panitumumabu je přitom příznivý. Je indikován pouze u pacientů s nádorem s nemutovaným, tedy tzv. divokým typem (wild type) onkogenu RAS. Všichni pacienti s metastazujícím kolorektálním karcinomem by měli podstoupit mutační analýzu genu RAS už při stanovení diagnózy.

(epa)

Zdroj: Navigace skrz úskalí onkologické léčby. XXI. jihočeské onkologické dny 16.–18. 10. 2014, Český Krumlov. Medical Tribune 24/2014.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se