Umístění primárního nádoru a jeho vliv na prognózu metastatického kolorektálního karcinomu

6. 5. 2015

Autoři nedávno publikované analýzy se snažili vyjasnit, nakolik má uložení primárního nádoru u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) prognostický význam. Přibývají biologické i klinické důkazy o tom, že mCRC v různém uložení (levostranné versus pravostranné) mají odlišné mechanismy kancerogeneze.

Autoři nedávno publikované analýzy se snažili vyjasnit, nakolik má uložení primárního nádoru u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) prognostický význam.

Přibývají biologické i klinické důkazy o tom, že mCRC v různém uložení (levostranné versus pravostranné) mají odlišné mechanismy kancerogeneze. Pravostranné nádory mají větší pravděpodobnost diploidie a acinózní histologie, vysoké instability mikrosatelitů či BRAF mutací. Na druhé straně levostranné tumory jsou častěji infiltrující, vedoucí ke konstrikcím a častěji jsou aneuploidní.

Autoři srovnávali spojení mezi uložením primárního nádoru a parametry přežití u nemocných s dosud neléčeným mCRC, kteří byli dále léčeni chemoterapií první volby s bevacizumabem či bez něj. Nemocní byli zařazeni do tří nezávislých kohort – do prospektivní farmakokinetické studie PROVETTA (n = 200) a dále do dvou randomizovaných studií fáze 3 – AVF2107g (n = 559) a NO16966 (n = 1268). Primární nádory uložené distálně od flexura lienalis byly řazeny jako levostranné a nádory uložené proximálně od výše uvedeného dělicího bodu jako pravostranné. Data byla statisticky analyzována s využitím Coxova modelu proporčních rizik a logistickou regresí.

V jednotlivých studiích představovaly většinu levostranně uložené primární nádory – PROVETTA (72 %), AVF2107g (63,1 %) a NO16966 (73,7 %). Ve studii PROVETTA měli pacienti s levostranně uloženými nádory lepší celkové přežití i přežití bez progrese. Multivariantní analýza potvrdila pravostranné uložení primární nádoru jako negativní prognostický faktor, a to nezávisle na histologii či stavu BRAF mutace. Obdobné výsledky prokázala i data ze studií AVF2107g a NO16966. V obou těchto randomizovaných studiích byl efekt bevacizumabu nezávislý na uložení primárního nádoru.

Tato data ukázala, že uložení primárního nádoru je u pacientů s mCRC, kteří byli dosud neléčení, důležitým prognostickým faktorem. Dle autorů by strana uložení primárního nádoru měla být součástí stratifikačních kritérií pro další randomizované studie.

(eza)

Zdroj: Loupakis F. et al. Primary tumor location as a prognostic factor in metastatic colorectal cancer. J Natl Cancer Inst. 2015 Feb 24; 107 (3); pii: dju427; doi: 10.1093/jnci/dju427Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se