Úloha antiangiogenní terapie u metastatického kolorektálního karcinomu pacienta nesoucího mutaci BRAF

16. 8. 2018

Studie prezentovaná na nedávno proběhlé konferenci ASCO v Chicagu přináší data z reálné praxe týkající se podávání antiangiogenní terapie u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) nesoucích mutaci BRAF V600E.

Mutace BRAF V600E a kolorektální karcinom

Mutace BRAF, většinou missense mutace V600E, se vyskytují přibližně u 8–12 % pacientů s mCRC. Mutace BRAF (V600E) je silným prediktorem špatné prognózy, charakteristiky nádoru mohou být klinicky i klinickopatologicky odlišné. Prediktivní dopad v situaci reálné praxe je však neznámý.

Analyzovaná data

Autoři provedli observační retrospektivní multicentrickou studii u pacientů s mCRC nesoucích mutaci BRAF V600E. Retrospektivně byla získána data demografická, klinická, klinickopatologická a dále údaje o celkovém přežití (OS) a přežití bez progrese (PFS).

Do studie byla zahrnuta data 57 pacientů léčených v období listopad 2010 až prosinec 2017. Medián věku přestavoval 61,2 roku (30–83), ženy tvořily necelých 60 % populace.

Výsledky

Medián OS dosáhl 13 měsíců (95% interval spolehlivosti [CI] 9,8–16,2). S prodloužením OS byl spojen chirurgický výkon na primárním tumoru (p = 0,001), odstranění metastáz (p = 0,005), nádorová invaze T3 (p = 0,011), poměr neutrofilů k lymfocytům (NRL) < 3 (p = 0,042) a skóre stavu výkonnosti dle ECOG < 2 (p = 0,002).

Medián PFS v první linii léčby činil 4,1 měsíce (95% CI, 2,1–6,2). Léčba chemoterapeutiky a antiangiogenními léčivy byla spojena s prodloužením PFS v první linii (medián 5,2 měsíce vs. 2,1 měsíce; p = 0,006).

Závěr

Tato studie potvrdila skutečnost, že mutace BRAF V600E je spojena s horší prognózou pacientů s mCRC, a podpořila užití farmakoterapie na bázi antiangiogenních léčiv u této podskupiny nemocných.

(eza)

Zdroj: Martinez Lago N., Fernandez Montes A., Covela Rúa M. et al. BRAF (V600E) mutant metastatic colorectal cancer: what is the role of the antiangiogenic therapy in a real-world setting? 2018 Annual Meeting of ASCO, Chicago, 1.–5. července 2018; abstrakt e15561.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se