Ulcerózní kolitida spojená s nefrotickým syndromem progredovala do karcinomu rekta − kazuistika

12. 10. 2016

Prezentovaná kazuistika popisuje případ muže s diagnózou ulcerózní kolitidy (UC) a nefrotického syndromu (NS), u něhož se po nasazení imunosupresivní léčby vyvinul karcinom rekta.

Úvod

Je známo, že dlouhodobý průběh UC je spojen s relativně vysokým rizikem dysplazie kolorekta nebo kolorektálního karcinomu (CRC). Dle metaanalýz se CRC vyvine do 10 let trvání UC u 2 % pacientů, do 20 let u 8 % a do 30 let u 18 % pacientů. Předchozí studie uvádějí, že léčba UC mesalazinem je spojena s rizikem rozvoje NS, ale tento vztah stále není zcela objasněný. Jak ovšem dokládá následující kazuistika, imunosupresivní léčba NS může urychlit progresi dysplazie do CRC.

Kazuistika

17letý muž byl v roce 2000 odeslán k vyšetření pro potíže s vyprazdňováním (příměs krve ve stolici s epizodami průjmovitých stolic). Pacient měl negativní anamnézu z hlediska výskytu střevního onemocnění v rodině. Provedená totální kolonoskopie zachytila pankolitidu, nemocnému byla diagnostikována UC a nasazen mesalazin.

O 5 let později imunohistochemická analýza bioptického vzorku rekta prokázala low-grade dysplazii s overexpresí proteinu p53. Měsíc nato se u nemocného objevily generalizované otoky a dušnost a na základě laboratorního vyšetření byla stanovena diagnóza NS. Do medikace byly nasazeny prednisolon, cyklosporin a mizoribin. Symptomy vymizely po 3 měsících léčby. Mesalazin byl pacientovi vysazen v roce 2008.

8 let po detekci low-grade dysplazie si nemocný stěžoval na zvětšení a bolestivost břicha. Rentgenový snímek břicha zobrazil distenzi kliček kolon a CT vyšetření prokázalo nádor rekta a zvětšené břišní lymfatické uzliny. Následná biopsie potvrdila diagnózu dobře diferencovaného mucinózního adenokarcinomu.

Léčba byla zahájena transverzální kolostomií, na kterou navázaly 2 cykly kombinované chemoterapie FOLFOX6 a panitumumabu. Pacient bezpečně prodělal restorativní proktokolektomii s ileopouchanální anastomózou, disekci mezorektálních a pánevních lymfatických uzlin bilaterálně a dočasnou loop ileostomii. Metastázy byly mikroskopicky prokázány ve 25 uzlinách (staging pT3N2bM1a).

Pacient byl z nemocnice propuštěn po 1 cyklu modifikovaného FOLFOX6, po kterém následovalo dalších 7 cyklů. Rok po kolektomii je naživu bez známek rekurence onemocnění.

(raj)

Zdroj: Sameshima S., Koketsu S., Okuyama T. et al. Ulcerative colitis associated with nephrotic syndrome after treatment with mesalazine developed into rectal carcinoma: a case study. World J Surg Oncol 2016 Jul 22; 14 (1): 192, doi: 10.1186/s12957-016-0950-1.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se