Udržovací léčba po přerušení podávání oxaliplatiny založená na panitumumabu

20. 2. 2020

Panitumumab je schválenou terapií metastatického karcinomu kolorekta bez mutace onkogenu RAS (wtRAS mCRC) a pro léčbu v 1. linii byl hodnocen mimo jiné randomizovanými studiemi fáze II (PEAK) a III (PRIME). Retrospektivní analýza těchto prací posuzovala účinnost a bezpečnost panitumumabu coby základu terapie u těchto pacientů po přerušení/ukončení aplikace oxaliplatiny.

Strategie udržovací léčby

Data z klinických studií ukazují, že podávání terapie 1. linie až do progrese onemocnění se týká jen subpopulace pacientů s mCRC; u většiny dochází před progresí k deeskalaci systémové léčby. Pravidla podávání následné udržovací léčby jsou důležitá zejména u režimů zahrnujících léčiva jako oxaliplatina, jež je spojená s kumulativní neurotoxicitou. Ta může vést k nutnosti přerušení/ukončení léčby i u pacientů, kteří na ni jinak dobře odpovídají. Účinné a přijatelně bezpečné jsou v těchto případech strategie stop-go a/nebo udržovací terapie.

Role anti-EGFR protilátek v udržovací léčbě je zatím poměrně málo prozkoumána, a tak nebyl klinickými studiemi řádně hodnocen ani panitumumab v udržovací terapii po přerušení podávání oxaliplatiny.

Cíle analýzy

Ve studii PRIME byl režimem 1. linie FOLFOX4 ± panitumumab a ve studii PEAK se jednalo o varianty mFOLFOX6 + panitumumab nebo mFOLFOX6 + bevacizumab. Mezi sledované parametry patřily medián přežití bez progrese (PFS) a celkového přežití (OS) od randomizace (PFSR, OSR) a od přerušení podávání oxaliplatiny (PFSOX, OSOX) a dále toxicita. Výsledky jednotlivých typů udržovací terapie nebyly porovnány pomocí statistické analýzy.  

Výsledná zjištění

Medián trvání udržovacího podávání panitumumabu (P) plus 5‐fluorouracilu/leukovorinu (5‐FU/LV) činil 21 týdnů (mezikvartilové rozpětí: 11−41 týdnů), v případě 5‐FU/LV ± bevacizumabu (B) se jednalo o 16 (6−31) týdnů. Výsledky dosažené oběma způsoby léčby shrnuje tabulka níže. Nejčastěji uváděnými nežádoucími příhodami byly vyrážka, únava a průjem.

Parametr

Léčba

PRIME

měsíce: medián (95% interval spolehlivosti)

PEAK

měsíce: medián (95% interval spolehlivosti)

OSR

5-FU/LV + P

40,2 (30,3−50,4)

39,1 (34,2−63,0)

5-FU/LV ± B

24,1 (17,7−33,0)

28,9 (21,0−32,0)

PFSR

5-FU/LV + P

16,6 (11,3−23,6)

15,4 (11,6−18,4)

5-FU/LV ± B

12,6 (9,4−16,2)

13,1 (9,5−16,6)

OSOX

5-FU/LV + P

33,9 (24,7−42,8)

33,5 (24,5−54,9)

5-FU/LV ± B

16,4 (12,4−24,1)

23,3 (15,7−26,3)

PFSOX

5-FU/LV + P

11,7 (7,8−19,2)

9,7 (5,8−14,8)

5-FU/LV ± B

7,1 (5,6−10,2)

7,0 (3,9−10,6)

Závěr

Udržovací terapie panitumumabem plus 5‐FU/LV po přerušení/ukončení aplikace oxaliplatiny byla dobře tolerována a může být přijatelnou terapeutickou možností pro pacienty, kteří dobře reagují na léčbu 1. linie. Tato zjištění je třeba doplnit a potvrdit poznatky z prospektivních studií.

(mir)

Zdroj: Modest D. P., Rivera F., Bachet J. B. et al. Panitumumab-based maintenance after oxaliplatin discontinuation in metastatic colorectal cancer: a retrospective analysis of two randomised trials. Int J Cancer 2019; 145 (2): 576–585, doi: 10.1002/ijc.32110.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se