Účinnost bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu

22. 3. 2016

Zhodnocení účinnosti kombinací cílených léčiv a cytostatik je u řady diagnóz v moderní onkologii esenciální. Zda je efektivní přidat v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) k nejčastěji užívaným chemoterapeutickým režimům bevacizumab, zjišťovali čínští autoři v metaanalýze publikované v časopisu Gastroenterology Research and Practice.

Inzerce

Bevacizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se váže na vaskulární endotelový růstový faktor A (VEGF-A), čímž účinně blokuje nádorovou angiogenezi. V USA byl bevacizumab zaregistrován v roce 2004 na základě významného zvýšení celkového přežití (OS) i přežití bez progrese onemocnění (PFS) při přidání k chemoterapeutickému režimu IFL (bolus 5-fluorouracilu, leukovorin, irinotekan).

Mezitím se však standardními v 1. linii léčby mCRC staly režimy FOLFOX (5-fluorouracil, leukovorin, oxaliplatina), FOLFIRI (5-fluorouracil, leukovorin, irinotekan) a XELOX (kapecitabin, oxaliplatina). Autoři proto provedli metaanalýzu dostupných randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií, aby zhodnotili přínos přidání bevacizumabu k chemoterapii v 1. linii celkově a specificky také k těmto v současnosti nejpoužívanějším chemoterapeutickým režimům.

Do analýzy bylo zahrnuto 7 klinických studií s účastí celkem 3436 pacientů. Přidání bevacizumabu nepřineslo významné zvýšení OS ani v kombinaci s chemoterapií celkově (HR 0,89; 95% CI 0,78–1,02; p = 0,08), ani v kombinaci s nejčastěji používanými režimy (HR 0,93; 95% CI 0,83–1,05; p = 0,24). Benefit byl identifikován ve zvýšení PFS v kombinaci s chemoterapií celkově (HR 0,68; 95% CI 0,59–0,78; p < 0,00001) i v kombinaci s nejčastěji používanými režimy (HR 0,84; 95% CI 0,75–0,94; p = 0,002). V analýze podskupin bylo dále zjištěno, že přidání bevacizumabu je z hlediska PFS výhodné pouze u režimů založených na kapecitabinu.

Přidání bevacizumabu v 1. linii léčby mCRC tedy pravděpodobně neprodlužuje OS, ale může prodloužit PFS, zvláště u některých chemoterapeutických režimů. Pro metaanalýzu však bylo k dispozici poměrně malé množství dat od pacientů s režimy FOLFOX, FOLFIRI a XELOX, a proto je třeba toto zjištění v budoucnu podrobit dalším klinickým hodnocením.

(jam)

Zdroj: Chen Y. X., Yang Q., Kuang J. J. et al. Efficacy of adding bevacizumab in the first-line chemotherapy of metastatic colorectal cancer: evidence from seven randomized clinical trials. Gastroenterol Res Pract 2014: 594930; doi: 10.1155/2014/594930.Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se