Trvalá kompletní remise u pacientky s rekurentním metastatickým kolorektálním karcinomem po léčbě anti-EGFR monoklonálními protilátkami − kazuistika

1. 6. 2018

Vztahem mezi podáváním anti-EGFR monoklonálních protilátek, navozením remise u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) a hypomagnezemií se zabývá kazuistika kanadských autorů.

Popis případu

Journal of Oncology Pharmacy Practice byla v roce 2017 publikována kazuistika pacientky s mCRC s kompletní remisí 2 roky po ukončení podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek ve 3. linii léčby, které však bylo spojeno s perzistující těžkou hypomagnezémií. U 45leté ženy, bělošky, byla po předchozí chemoterapii a radioterapii, chirurgické resekci a dalších dvou liniích chemoterapie zahájena léčba cetuximabem 1× týdně.

Obrázek 1. Časová osa průběhu léčby pacientky od stanovení diagnózy mCRC.

Po 10 měsících byla léčba přerušena z důvodu perzistující hypomagnezémie 3. stupně, a to i přes podávání amiloridu a intravenózní suplementaci Mg. O měsíc později byla zahájena léčba panitumumabem v dávce 6 mg/kg každé dva týdny (aby nebyly nutné každotýdenní návštěvy kliniky) po dobu 4 měsíců. Od vysazení panitumumabu až do publikace studie, tedy 2 roky po ukončení anti-EGFR léčby, byl PET scan negativní. Nebyl identifikován žádný faktor, který by vysvětlil kompletní a setrvalou odpověď pozorovanou u této pacientky.

Obrázek 2: Hladiny Mg a i.v. suplementace Mg. Plnou čárou: magnesemie v mmol/l (stupnice na ose Y vlevo). Přerušovanou čarou: i.v. suplementace Mg v gramech (stupnice na ose Y vpravo).

Závěr

Hypomagnezémie je známým vedlejším účinkem podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek a může vést k přerušení nebo, pokud je závažná, k ukončení léčby. Tato kazuistika ukázala, že pokud je pozorována odpověď, je důležité pokračovat v anti-EGFR léčbě, a to i přes závažnou hypomagnezémii. Zároveň lze předběžně usuzovat, že podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek by mohlo být po dosažení kompletní remise ukončeno.

(blu)

Zdroj: Boudrias-Dalle E., Cloutier M., Harvey M. et al. Durable complete remission following anti-EGFR antibodies in recurrent metastatic colorectal cancer. J Oncol Pharm Pract 2017 Jan 1: 1078155217730130, doi: 10.1177/1078155217730130 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se