Testování mutací v genu RAS u pacientů s kolorektálním karcinomem

17. 5. 2020

Správná identifikace varianty onkogenu RAS je klíčová pro rozhodnutí o léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem. Informace o prevalenci jednotlivých mutací v genu RAS se v odborné literatuře značně liší, což může být dáno i odlišnými metodami testování. Autoři prezentované analýzy se zaměřili na to, jak se v průběhu času v Evropě vyvíjel přístup k testování variant RAS.

Proč testovat mutace v genu RAS?

Monoklonální protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) přinesly výrazné zlepšení přežívání pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). V observačních studiích se ukázalo, že pacienti s mutací v exonu 2 onkogenu KRAS z anti-EGFR léčby dostatečně neprofitují. Další studie ukázaly, že mutací v genu RAS, které ovlivňují účinnost léčby protilátkami proti EGFR, je více, a Evropská léková agentura (EMA) proto v roce 2013 upravila indikaci protilátek proti EGFR pouze pro pacienty s nemutovaným (wild-type) genem RAS. Autoři prezentované studie si dali za cíl zjistit, jak se testování genu RAS v Evropě vyvíjelo v průběhu 5 let po změně indikace cílené léčby.

Metodika analýzy

Externího hodnocení kvality testování u metastatického kolorektálního karcinomu prováděného Evropskou společností pro patologii (ESP) se v letech 2013−2018 zúčastnilo celkem 239 laboratoří ze 44 států. Testování bylo prováděno 1× za rok (ne všechny laboratoře se zúčastnily každý rok). Každá z laboratoří vždy obdržela 3 sklíčka z 10 formalinem fixovaných parafínových bločků. Tyto vzorky byly v každé z laboratoří hodnoceny patologem a dále byla provedena extrakce DNA a analýza mutací. Byly vyhodnoceny počty nesprávných klasifikací mutací a selhání testů pro jednotlivé laboratoře v závislosti na použité metodice testování.

Data pro analýzu dále pocházejí z dotazníkového šetření, ve kterém 33 ze zúčastněných laboratoří vyplnilo detailní informace o rutinních metodách testování, ročních počtech analyzovaných vzorků a počtech zjištěných mutací v genu RAS mezi lety 2013 a 2017.

Výsledky

Testování selhalo v 1,6 % případů. Mutační status byl správně určen u 96,1 % testů genů RAS a BRAF. Celkem 4,6 % testů genu RAS bylo falešně negativních. Mezi lety 2013 a 2018 postupně docházelo k poklesu počtu nesprávně klasifikovaných vzorků i technických selhání.

Počet laboratoří využívajících sekvenování nové generace se v průběhu 5 let zvýšil z 6,9 % na 44,6 %. Postupem času bylo do testování zahrnováno stále více kodonů genu RAS, i přesto v roce 2018 23,2 % laboratoří nenabízelo úplné testování variant genu RAS (exony 2, 3, 4).

Na základě dotazníkového šetření s celkovým počtem 27 325 hodnocených vzorků činila celková prevalence mutací v genu RAS při mCRC 45,2 % (95% interval spolehlivosti [CI] 44,6−45,8 %).

Závěr

Laboratoře v současné době podávají dobrý výkon, očekává se ale, že se budou dále snažit o 100% úspěšnost stanovení mutačního statusu. Při zavádění nových metodik by měly být využívány standardizované postupy validace a verifikace hodnocení a interní kontroly kvality.

V dosud největší publikované observační studii činila u pacientů s mCRC prevalence mutací v genu RAS přibližně 45 %, tato hodnota byla stabilní v průběhu času bez ohledu na stále citlivější metody testování.

(este)

Zdroj: Dufraing K., Keppens C., Tack V. et al. Evolution of RAS testing over time: factors influencing mutation rates in metastatic colorectal cancer patients. Colorectal Cancer 2020; 9 (1): CRC14, doi: 10.2217/crc-2019-0013.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se