Stabilizace onemocnění kombinací anti-EGFR a anti-VEGF cílené terapie a chemoterapie u těžce předléčených pacientů

8. 7. 2017

Kombinace dvou různých molekulárních cílů je v oblasti cílené terapie nádorových onemocnění velmi diskutovaným konceptem. Očekává se sice vyšší účinnost kombinací, zároveň však panují obavy z nepřiměřené toxicity. Menší klinická studie publikovaná v květnu 2017 v časopisu Oncology přináší o kombinaci anti-VEGF a anti-EGFR terapie u kolorektálního karcinomu mírně optimistické zprávy.

Metodika studie

Cílem studie dánských onkologů bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost kombinace irinotekanu, bevacizumabu a cetuximabu nebo panitumumabu ve 4. linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Všichni pacienti měli nemutovaný onkogen KRAS a v přecházejícím období užívali v rámci 1., 2. a 3. linie léčby fluoropyrimidiny, oxaliplatinu, irinotekan a cetuximab nebo panitumumab. Většina pacientů již také byla léčena bevacizumabem. Před zahájením podávání studijní trojkombinace byla progrese u pacientů zaznamenána během 3 měsíců po nasazení poslední varianty léčby. Studijní medikace byla podávána každý druhý týden.

Výsledky

Vyhodnocena byla data 63 pacientů. Trojkombinace cílených léčiv a chemoterapie byla dobře snášena a profil nežádoucích účinků odpovídal již známým údajům. Medián času do progrese onemocnění činil 6,1 měsíce a medián celkového přežití potom 11,9 měsíce. U 4 pacientů (6 %) byla zaznamenána částečná odpověď na léčbu a u 40 (63 %) došlo ke stabilizaci onemocnění.

Závěr

Kombinace anti-EGFR a anti-VEGF cílené léčby společně s irinotekanovou chemoterapií může vést k poměrně vysoké míře stabilizace onemocnění u těžce předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Kombinace cílených léčiv jistě zasluhuje další pozornost klinického výzkumu, a to nejen v léčbě kolorektálního karcinomu.

(jam)

Zdroj: Larsen F. O., Markussen A., Nielsen D. et al. Dual inhibition of EGFR and VEGF in heavily pretreated patients with metastatic colorectal cancer. Oncology 2017 May 23, doi: 10.1159/000475818 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se