Srdeční metastáza kolorektálního karcinomu s odpovědí na FOLFOX6 + panitumumab − kazuistika

17. 5. 2017

V únoru 2017 publikovali japonští autoři pravděpodobně první případ srdeční metastázy kolorektálního karcinomu (CRC) s dosažením parciální remise při kombinaci cytotoxické a cílené léčby.

Nález a následná diagnostika

U 76leté Japonky byl při screeningovém echokardiografickém vyšetření náhodně zjištěn tumor v pravé komoře srdeční. Následné CT vyšetření potvrdilo přítomnost tumoru o velikosti 40 mm, vícečetné nádorové uzly v plicích a suspektní primární nádor v colon transversum. V séru byla zjištěna zvýšená hladina nádorových markerů CEA a CA19-9. Kolonoskopie potvrdila dobře diferencovaný adenokarcinom s divokým typem KRAS.

Dynamická magnetická rezonance srdce ukázala nepravidelný útvar velikosti 54 × 32 × 31 mm laterálně od výtokového traktu pravé komory, který byl fixován na endokard a infiltroval myokard. Biopsie nebyla z důvodu rizikové lokalizace nádoru provedena. Nebyly zjištěny žádné změny na EKG ani známky systolické či diastolické dysfunkce. Ejekční frakce činila 69 % a průtok krve nebyl obturován. Podle kardiochirurgů byl tumor v srdci inoperabilní.

Léčebný postup a jeho výsledky

Byla zahájena chemoterapie modifikovanou kombinací FOLFOX6 (5-fluorouracil bolus 400 mg/m2, poté 2400 mg/m2 ve 46hodinové infuzi, leukovorin 200 mg/m2 a oxaliplatina 85 mg/m2) v kombinaci s panitumumabem (6 mg/kg) každé 2–3 týdny.

Po 4 cyklech léčby CT vyšetření ukázalo značné zmenšení velikosti srdeční metastázy spolu se zmenšením velikosti plicních uzlů. Současně byl pozorován výrazný pokles nádorových markerů.

Během 10 měsíců zajistilo celkem 12 cyklů léčby přetrvávající částečnou remisi bez výskytu příznaků. K progresi onemocnění došlo po 15 cyklech léčby. Primární tumor byl na CT stále nedetekovatelný, nález v srdci se ovšem zvětšil na 31 mm a stoupla hladina CEA a CA19-9.

Pacientce byla doporučena léčba 2. linie. Pacientka se přesto rozhodla pro nejlepší podpůrnou péči a stále žije, již 2 roky od nálezu srdeční metastázy.

Závěr

Tato kazuistika ukazuje přínos chemoterapie s oxaliplatinou v kombinaci s panitumumabem u metastazujícího CRC se vzácnou lokalizací metastáz.

(zza)

Zdroj: Tsujii Y., Hayashi Y., Maekawa A. et al. Cardiac metastasis from colon cancer effectively treated with 5-fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin (modified FOLFOX6) plus panitumumab: a case report. BMC Cancer 2017 Feb 23; 17 (1): 152, doi: 10.1186/s12885-017-3147-2.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se