Správná selekce pacientů s mCRC je předpokladem optimalizace cílené léčby

13. 2. 2015

Metaanalýza 40 studií ukázala potřebu selekce pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) pro dosažení největšího přínosu léčby antiVEGF a antiEGFR. Významné je také pečlivé zvážení sekvence léčby.

Zavedení monoklonálních protilátek proti receptoru pro epiteliální růstový faktor (EGFR) a proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (VEGF) v léčbě mCRC významně zlepšilo přežití pacientů. Cílem tohoto přehledu bylo souhrnně zhodnotit účinky jednotlivých přípravků u mCRC na základě dat z dostupných klinických studií II. a III. fáze, sdružených analýz, metaanalýz a systematických přehledů.

Systematický průzkum literatury provedený s využitím databáze Německého ústavu lékařské dokumentace a informací identifikoval 806 prací, z nichž 40 splňovalo kritéria pro zařazení. Nashromážděné důkazy svědčí pro účinnost bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií obsahující 5-fluorouracil v první linii i v následujících liniích léčby. Přínos pokračující antiVEGF léčby byl prokázán také u afliberceptu a regorafenibu. Cetuximab má prokázanou účinnost v kombinaci s FOLFIRI (5-fluorouracil, leukovorin a irinotekan) v první linii léčby a v monoterapii v poslední linii. Panitumumab prokázal účinnost v kombinaci s oxaliplatinou a 5-fluorouracilem v první linii léčby, s FOLFIRI ve druhé linii a jako monoterapie v poslední linii léčby. Podstatné také je, že antiEGFR protilátky mají prokázaný přínos pouze u pacientů s nádory bez mutace KRAS (exony 2, 3, 4) a NRAS (exony 2, 3, 4).

Pro optimalizaci léčby pacientů s mCRC je tedy dnes rozhodující řádná selekce pacientů a vhodná sekvence léčby.

(zza)

Zdroj: Kirstein M. M., Lange A., Prenzler A. Targeted Therapies in Metastatic Colorectal Cancer: A Systematic Review and Assessment of Currently Available Data. Oncologist 2014 Nov; 19 (11): 1156–1168. Epub 2014 Oct 17.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se