Správná příprava pacienta před kolonoskopií je klíčová pro detekci časných prekancerózních lézí

2. 8. 2016

Endoskopický screening se velkou měrou podílí na snižování incidence a mortality u kolorektálního karcinomu. Jak ovšem potvrdila metaanalýza švýcarských gastroenterologů, stěžejní je správná příprava pacienta před vyšetřením.

Díky kolonoskopii jsou častěji zachyceny a odstraněny již prekancerózní léze – adenomy. Endoskopické vyšetření střeva je však pacienty vnímáno jako nepříjemné a negativně bývá hodnocena také nutnost přípravy. Ta potom nemusí být vždy dostatečná a může vést ke zkreslení výsledků.

Příprava sliznice střeva a její hodnocení

Kromě úpravy stravy asi 3 dny před endoskopickým vyšetřením se večer před kolonoskopií podávají silná laxativa. Kvalita přípravy střevní sliznice se hodnotí pomocí různých škál, např. Aronchickova stupnice (AS) hodnotí přípravu známkami 1−5, kde 1 odpovídá vynikající přípravě (excellent) a 5 nedostatečné přípravě (inadequate).

Metaanalýza

Švýcarští autoři provedli metaanalýzu 27 klinických studií, které se zabývaly vlivem přípravy pacienta na detekci časných a pokročilých adenomů. Tyto studie měly různý design a účastnilo se jich nejméně 71 a nejvíce 93 004 pacientů. Přípravu, hodnocenou ve studiích různými nástroji, autoři převedli na AS a pacienty sdružili do několika podskupin: s přípravou optimální (AS 1 a 2) a suboptimální (3, 4 a 5) a dále na skupinu s dostatečnou (1, 2 a 3) a nedostatečnou přípravou (4 a 5). Celkově mělo 77 % pacientů optimální a 95 % dostatečnou přípravu.

Výsledky analýzy

Detekce časných adenomů byla nižší ve skupině s nedostatečnou přípravou (odds ratio [OR] 0,53; 95 % CI 0,46−0,62; p < 0,001). U pokročilých adenomů nebyl rozdíl tak výrazný, přesto byl statisticky signifikantní (OR 0,74; 95% CI 0,62−0,87; p < 0,001). Při srovnání skupin s optimální a suboptimální přípravou byly získány obdobné výsledky pro časné adenomy (OR 0,81; 95% CI 0,74−0,89; p < 0,001), u pokročilých nebyl rozdíl statisticky signifikantní (OR 0,94; 95% CI 0,87−1,01; p > 0,05).

Závěr

Díky shromáždění velkého počtu studií, z nichž některé hodnotily i tisícovky kolonoskopií, metaanalýza poskytuje jednoznačný výsledek – při nedostatečné přípravě střevní sliznice je vyšší riziko přehlédnutí časných adenomů. Je proto třeba pacienty účinně edukovat o potřebě správného užívání laxativ a dodržování dietních opatření před vyšetřením.

(jam)

Zdroj: Sulz M. C. et al. Meta-analysis of the effect of bowel preparation on adenoma detection: early adenomas affected stronger than advanced adenomas. PLoS One 2016; 11 (6): e0154149; doi: 10.1371/journal.pone.0154149.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se