Souvislost mezi hypomagnezémií a klinickým výsledkem podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s nemutovaným KRAS

18. 4. 2018

Hypomagnezémie je známým vedlejším účinkem léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) založené na podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek panitumumabu či cetuximabu. Rozsáhlá metaanalýza klinických studií zjišťovala, zda může být hypomagnezémie spojená s příznivějším klinickým výsledkem léčby.

Úvod

Jaký je vztah mezi hypomagnezémií a účinkem anti-EGFR monoklonálních protilátek a zda má hladina hořčíku vliv na progresi mCRC, je předmětem výzkumu, jehož výsledky jsou zatím rozporuplné. K objasnění role a případného klinického přínosu hypomagnezémie u pacientů s mCRC a nemutovaným (wild-type) onkogenem KRAS (wt-KRAS) bylo provedeno systematické vyhodnocení a metaanalýza současných klinických studií a výsledky studie byly publikované v časopisu Scientific Reports.

Analyzované studie

Byly vyhledány studie hodnotící přežití bez progrese (PFS), celkové přežití (OS) a objektivní odpověď na léčbu (ORR) u pacientů s wt-KRAS mCRC s hypomagnezémií a normální hladinou hořčíku po léčbě panitumumabem či cetuximabem. Do analýzy byly zařazeny: 1 randomizovaná klinická studie, 2 retrospektivní studie a 2 práce týkající se klinických studií fáze III, prezentované na konferencích American Society of Clinical Oncology (ASCO) a European Society for Medical Oncology (ESMO). Analyzované studie zahrnovaly celkem 1723 pacientů.

Výsledky

U pacientů s hypomagnezémií bylo zjištěno delší PFS (poměr rizik [HR] 0,64; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,47–0,88), OS (HR 0,72; 95% CI 0,53–0,92) a lepší ORR (relativní riziko [RR] 1,81; 95% CI 1,30–2,52). Analýza podskupin ukázala, že hypomagnezémie byla spojena s delším PFS při použití anti-EGFR monoklonálních protilátek jak v první či v dalších liniích léčby, tak i v případě kombinované léčby (HR 0,78; 95% CI 0,62–0,98, resp. HR 0,60; 95% CI 0,40–0,90, resp. HR 0,62; 95% CI 0,41–0,94).

Závěr

Metaanalýza retrospektivních studií a jedné randomizované klinické studie ukázala, že u pacientů s wt-KRAS mCRC je hypomagnezémie při podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek spojena s příznivějším klinickým výsledkem.

(blu)

Zdroj: Hsieh M. C., Wu C. F. , Chen C. W. et al. Hypomagnesemia and clinical benefits of anti-EGFR monoclonal antibodies in wild-type KRAS metastatic colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep 2018; 8 (1): 2047, doi: 10.1038/s41598-018-19835-8.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se