Rozdíly mezi pravostranným a levostranným kolorektálním karcinomem

9. 3. 2017

Kolorektální karcinom (CRC) s pravostrannou lokalizací má jiné klinické a histologické charakteristiky a je spojen s jinou průměrnou délkou přežití než CRC v levé části kolon či v konečníku. Ukázala to nedávno publikovaná studie s téměř 58 tisíci pacienty.

Analyzovaná populace

Autoři vycházeli z předchozích důkazů, že CRC je spíše než jednotným typem nádoru skupinou různých onemocnění daných lokalizací nádoru. Jejich cílem bylo porovnat vstupní charakteristiky nádorů umístěných v pravé části kolon, levé části kolon a konečníku a přežití pacientů podle lokalizace nádoru. Do analýzy zahrnuli 57 847 případů patologicky potvrzeného kolorektálního adenokarcinomu diagnostikovaného v letech 2000 až 2012 z americké národní onkologické databáze SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results).

Výsledná zjištění

Ze zařazených případů CRC mělo 43,5 % pravostrannou lokalizaci, 37,7 % levostrannou lokalizaci a 18,8 % nádorů se nacházelo v konečníku. Nádory s proximálnější lokalizací postihovaly v porovnání s levostrannými nádory častěji starší pacienty a ženy, byly pokročilejšího stadia, histologicky spíše špatně diferencované nebo nediferencované a častěji mucinózní.

Přežití specifické pro dané onemocnění (DSS) bylo u pacientů s distálnější lokalizací nádoru v porovnání s pravostrannou delší v podskupinách s CRC stadia III nebo IV, ve věku do 70 let a s nemucinózním adenokarcinomem. Naopak pacienti s pravostranným nádorem a nádorem rekta měli delší DSS ve věkové podskupině nad 70 let a v podskupině s mucinózním adenokarcinomem.

Závěr

Tyto výsledky potvrzují vhodnost rozdělení CRC na nádory s proximální a distální lokalizací, a to vzhledem k jejich histologickým a klinickým odlišnostem i rozdílné délce přežití pacientů.

(zza)

Zdroj: Yang J., Du X. L., Li S. T. et al. Characteristics of differently located colorectal cancers support proximal and distal classification: a population-based study of 57,847 patients. PLoS One 2016 Dec 9; 11 (12): e0167540.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se