Realita testování mutací KRAS v souvislosti s nasazením panitumumabu u metastatického kolorektálního karcinomu

17. 5. 2016

Evropská indikační kritéria při nasazení panitumumabu u metastatického kolorektálního karcinomu zahrnují testování přítomnosti mutace KRAS v exonu 2, která predikuje rezistenci vůči terapii inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor. Studie evropských vědců se proto soustředila na správnost předepisování panitumumabu pomocí analýzy dotazníkového šetření mezi lékaři a průzkumu zdravotnické dokumentace.

Úvod

Molekulární vyšetření nádorové tkáně se u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem stává rutinní praxí. Pacienti s pozitivitou mutace KRAS v exonu 2 nemají benefit z terapie namířené proti epidermálnímu růstovému faktoru. Právě vyloučení přítomnosti aktivační mutace KRAS v exonu 2 patří mezi indikační kritéria nasazení panitumumabu. Z předchozího výzkumu, provedeného v roce 2010, však vyplývá, že doporučené pokyny nejsou vždy dodržovány. Celkem 73 % (326/448) zúčastněných lékařů v Evropě potvrdilo testování KRAS před nasazením panitumumabu v porovnání s 63 % (160/256) lékařů v Latinské Americe a 20 % (28/139) lékařů v Asii. Podobný průzkum provedený v tomtéž roce ve Spojených státech amerických prokázal, že testování mutace KRAS indikuje pouze necelá pětina dotázaných lékařů.

Metodika studie

S cílem zhodnotit současné povědomí lékařů o indikačních kritériích panitumumabu byly v roce 2012 zahájeny dvě evropské mezinárodní průřezové observační studie. Jedna se zabývala analýzou dotazníkového šetření mezi lékaři, druhá rozborem zdravotnické dokumentace. Do roku 2015 byla provedena celkem 3 kola této analýzy. Respondenti sestávali z onkologů a každého kola se mohl účastnit pouze jeden onkolog z konkrétního centra. Primárním cílem studie bylo zhodnotit prevalenci testování mutací KRAS a přezkoumat vliv výsledku vyšetření na užití panitumumabu.

Výsledky studie

Téměř všichni onkologové (299/301) byli informováni o správné indikaci panitumumabu a potřebě testování mutace KRAS před zahájením terapie. Velká většina z nich (283/301) v posledních 6 měsících správně podala panitumumab u pacientů s negativitou mutace KRAS v exonu 2. Záznam o provedení molekulárněgenetického vyšetření byl současně přítomen v drtivé většině dostupných lékařských záznamů (77/79). Pouze 4 pacienti (1,3 %) nepodstoupili molekulárněgenetické vyšetření před zahájením terapie panitumumabem. Přibližně čtvrtina (85/306) pacientů podstupovala léčbu kombinací panitumumabu a chemoterapie na bázi oxaliplatiny. V této skupině byla prokázána mutace KRAS u 2 pacientů.

Závěr

Výsledky průzkumu potvrzují vysokou úroveň znalostí ohledně indikačních kritérií panitumumabu a nutnosti testování KRAS mezi onkology.

(holi)

Zdroj: Trojan J., Mineur L., Tomášek J. et al. Panitumumab use in metastatic colorectal cancer and patterns of KRAS testing: results from a Europe-wide physician survey and medical records review. PLoS One 2015 Oct 22; 10 (10): e0140717; doi: 10.1371/journal.pone.0140717.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se