První linie léčby protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor u metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS

14. 9. 2015

Léčbu monoklonálními protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR) je v Evropě možné podávat pacientům s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem genu RAS. Dříve byly antiEGFR protilátky využívány jako záchranná terapie v pozdějších liniích léčby. Dnes je předmětem diskusí, zda je výhodnější podat v 1. linii antiEGFR v kombinaci s chemoterapií, nebo kombinaci chemoterapie s bevacizumabem.

Autoři práce publikované v Critical Reviews in Oncology/Hematology vyhledali v databázích MEDLINE/PubMed, Cochrane Library, ASCO University a konferencí ESMO/ECCO randomizované kontrolované studie, které hodnotily léčbu cetuximabem nebo panitumumabem v kombinaci s chemoterapií v první linii léčby u pacientů s mCRC s divokým typem RAS ve srovnání se samotnou chemoterapií nebo kombinací chemoterapie s bevacizumabem a byly publikovány v období leden 2011 až říjen 2014.

Celkem bylo nalezeno sedm vyhovujících studií, které byly statisticky zpracovány. V populaci pacientů s normálním typem RAS (n = 2719) léčba antiEGFR preparáty signifikantně zlepšila celkové přežití (OS; HR = 0,81; 95% CI 0,71–0,92; p = 0,002), interval do progrese onemocnění (PFS; HR = 0,77; 95% CI 0,60–0,98; p = 0,03) i odpověď na léčbu (ORR; RR = 1,33; 95% CI 1,09–1,62; p = 0,004). Ve srovnání s bevacizumabem snížila antiEGFR léčba riziko úmrtí o 20 %, resp. signifikantně prodloužila OS (HR = 0,80; 95% CI 0,69–0,92; p = 0,003), ale ne PFS (HR = 0,94; 95% CI 0,74–1,19; p = 0,59) nebo ORR (RR = 1,10; 95% CI 0,97–1,25; p = 0,12). Nebyly přitom nalezeny signifikantní rozdíly mezi jednotlivými typy podávané chemoterapie (oxaliplatina versus irinotekan).

Podání antiEGFR je vhodné v první linii léčby u pacientů s genem RAS divokého typu, kteří jsou léčeni dubletem s infuzním 5-fluorouracilem (FOLFOX nebo FOLFIRI). I přes stále dokonalejší molekulární metody je pro správné rozhodnutí o léčbě v 1. linii důležité zvážit zejména klinické projevy onemocnění a dlouhodobý plán léčby.

(epa)

Zdroj: Pietrantonio F., Cremolini C., Petrelli F. et al. First-line anti-EGFR monoclonal antibodies in panRAS wild-type metastatic colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Oncol Hematol 2015 Jun 5, pii: S1040-8428(15)00114-6, doi: 10.1016/j.critrevonc.2015.05.016. [Epub ahead of print]Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se