Přínos PET/CT v diagnostice metastáz kolorektálního karcinomu

13. 7. 2017

Může využití technologie PET zlepšit diagnostiku rozsahu postižení u kolorektálního karcinomu? A může mít tato metoda také prognostický význam?

Kolorektální karcinom − celosvětový problém

Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově třetí nejčastěji se vyskytující malignitou u mužů a druhou nejčastější u žen. Celkové přežití a přežití bez příznaků nemoci se v uplynulých letech zlepšilo, a to mimo jiné díky přesnějšímu předoperačnímu stagingu, ke kterému se využívají různé zobrazovací techniky. Dalším významným krokem je významný pokrok v dostupnosti nových léčiv, ve využití radioterapie a zdokonalení operačních technik.

Možné diagnostické nástroje

Pozitronová emisní tomografie (PET) kombinovaná s počítačovou tomografií (CT) využívající radionuklid 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-glukózu (FDG) patří k nověji používaným metodám, jež umožňují přesněji definovat rozsah onemocnění. Primární indikací pro FDG-PET/CT u CRC je iniciální staging či detekce rekurence onemocnění.

Prezentovaná studie zkoumala diagnostické využití FDG-PET/CT pro detekci postižení lymfatických uzlin a vzdálených metastáz u CRC a také prognostickou roli této metody v porovnání s konvenčním CT vyšetřením.

FDG-PET/CT vs. CT − průběh a výsledky studie

Do studie bylo zařazeno 220 pacientů, kteří podstoupili předoperační CT vyšetření a dále diagnostiku pomocí FDG-PET/CT. Následovala kurativní operace. Autoři hodnotili senzitivitu, specificitu, přesnost a pozitivní a negativní prediktivní hodnotu pro detekci postižení lymfatických uzlin a vzdálených metastáz, a to u obou zobrazovacích metod.

V rámci detekce postižení lymfatických uzlin vykazovalo FDG-PET/CT senzitivitu 44 %, specificitu 84 % a přesnost 67 %. U CT vyšetření činila senzitivita 59 % (p = 0,029), specificita 65 % (p = 0,000) a přesnost 62 % (p = 0,022). U vzdálených metastáz pak bylo dosaženo senzitivity FDG-PET/CT 79 % (vs. 79 % u CT; p = 1,000), specificity 94 % (vs. 87 %; p = 0,004) a přesnosti 93 % (vs. 86 %; p = 0,037).

Z pohledu prognostického významu FDG-PET/CT byly pozitivní nálezy postižení lymfatických uzlin a vzdálených metastáz spojeny s rekurencí nádoru či mortalitou asociovanou s nádorem (p = 0,009 a p = 0,001).

Závěr

Autoři této studie ukázali, že FDG-PET/CT přináší vyšší specificitu a přesnost v detekci předoperačního postižení lymfatických uzlin a vzdálených metastáz u pacientů s CRC. Navíc se zdá, že FDG-PET/CT může u takto nemocných představovat hodnotný prognostický nástroj.

(eza)

Zdroj: Lee J. Y., Yoon S. M., Kim J. T., Kim K. B. et al. Diagnostic and prognostic value of preoperative 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography for colorectal cancer: comparison with conventional computed tomography. Intest Res 2017 Apr; 15 (2): 208−214, doi: 10.5217/ir.2017.15.2.208.Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se