Přesnější selekci pacientů s kolorektálním karcinomem pro léčbu panitumumabem umožní testování dalších mutací RAS

10. 3. 2015

Kvalitnější a podrobnější testování mutací RAS (KRAS/NRAS) významně zlepší identifikaci pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem (CRC), u nichž může být přínosem léčba panitumumabem. Ukázala to nedávno publikovaná italská studie, která je volně dostupná v plném znění v databázi PubMed. Jak je známo, panitumumab je účinný pouze u pacientů s nemutovanou formou RAS (tzv. wild type).

Cílem studie bylo optimalizovat selekci pacientů s pokročilým CRC pro léčbu panitumumabem. Zařazeno bylo 152 pacientů, z nichž byla u 94 (62 %) pomocí Sangerova sekvenování určena nemutovaná forma RAS. Podíl pacientů s objektivní odpovědí na léčbu panitumumabem činil 17 %.

Autoři nejprve použili senzitivnější metodu detekce mutací KRAS, tzv. pyrosekvenování. Zjistili tak mutace u dalších 12 (12,8 %) pacientů. Poté provedli rozšířenou analýzu RAS (KRAS exony 3, 4, NRAS exony 2–4) rovněž s využitím pyrosekvenování. To vedlo k odhalení vzácných mutací: KRAS kodonu 61 u 5,3 % pacientů, kodonu 146 u 5,3 % pacientů a NRAS u 9,5 % pacientů. Z 94 pacientů s původně stanoveným nemutovaným typem RAS tak byly u 32,9 % zjištěny další mutace.

U všech pacientů s některou z identifikovaných mutací byla při léčbě panitumumabem choroba stabilizovaná nebo progredovala, s výjimkou 3 pacientů s mutací kodonu 61 KRAS, u nichž došlo k částečné (2 pacienti) nebo úplné (1 pacient) odpovědi na léčbu. Autoři tedy vyřadili ze skupiny pacientů s mutacemi RAS všech 11 případů s mutací KRAS kodonu 61. U žádného z pacientů s ostatními mutacemi nebylo dosaženo odpovědi na léčbu panitumumabem. U pacientů bez mutace RAS byly při léčbě panitumumabem zjištěny významně lepší výsledky z hlediska doby do progrese onemocnění (p = 0,044) a po vyřazení případů s mutací KRAS kodonu 61 byl rozdíl ještě významnější (p = 0,004).

Tato studie prokázala, že optimalizace detekce mutací RAS u CRC může zlepšit opodstatněný výběr pacientů pro léčbu panitumumabem.

(zza)

Zdroj: Gasparini G., Buttitta F., D’Andrea M. R. Optimizing single agent panitumumab therapy in pre-treated advanced colorectal cancer. Neoplasia 2014 Sep; 16 (9): 751–6. doi: 10.1016/j.neo.2014.08.002.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se