Přesnější selekce pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s vyřazením všech mutací RAS zvyšuje účinnost panitumumabu

21. 1. 2015

Dříve publikované výsledky studie PEAK, která porovnávala panitumumab a bevacizumab vždy s mFOLFOX6 u pacientů s neresekovatelným metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) bez mutace exonu 2 KRAS, ukázaly srovnatelné přežití bez progrese (PSF) a delší celkové přežití (OS) u panitumumabu. Nově provedená analýza populace z této studie bez mutací i na exonech 3 a 4 KRAS a NRAS ukázala přínos panitumumabu v podobě delšího PFS.

Monoklonální protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) panitumumab a protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (VEGF) bevacizumab jsou doporučeny v kombinaci s chemoterapií v první linii léčby vybraných pacientů s mCRC. V době své registrace byl panitumumab indikován u pacientů s divokým typem KRAS exonu 2, protože mutace na tomto exonu byla spojena s nedostatečnou odpovědí na léčbu. Od té doby byly zjištěny další mutace RAS (KRAS exony 3 a 4, NRAS exony 2, 3 a 4), které predikují absenci terapeutické odpovědi na tuto cílenou léčbu.

Studie PEAK byla prvním přímým porovnáním panitumumabu a bevacizumabu. Jednalo se o multicentrickou otevřenou randomizovanou studii, ve které byl porovnáván panitumumab plus chemoterapie mFOLFOX6 (oxaliplatina, 5-fluorouracil a leucovorin) podávaný u 142 pacientů s bevacizumabem plus mFOLFOX podávaným u 143 pacientů s mCRC v 1. linii léčby mCRC. U populace bez mutace KRAS exonu 2 bylo zjištěno podobné PFS v obou terapeutických skupinách a významně delší OS při léčbě panitumumabem v porovnání s bevacizumabem (34,2 měsíce vs. 24,3 měsíce, p = 0,009). Výsledky u populace s divokým typem RAS (exony KRAS 2, 3, 4 a NRAS 2, 3, 4) se týkaly 88 pacientů s panitumumabem a 82 pacientů s bevacizumabem. Ukázaly statisticky významně delší PFS u panitumumabu s přínosem 2,9 měsíce (p = 0,03) a silný trend k delšímu celkovému přežití (OS) ve skupině s panitumumabem s přínosem 12,4 měsíce (41,3 vs. 28,9 měsíce, p = 0,058).

Přesnější selekce pacientů podle přítomnosti všech mutací RAS je schopna určit dalších asi 17 % pacientů, u kterých není léčba panitumumabem vhodná, a vede tak ke zlepšení účinnosti panitumumabu u přesněji selektované populace při zachování jeho bezpečnosti.

(zza)

Zdroj: Schwartzberg L. S., Rivera F., Karthaus M., et al. PEAK: a randomized, multicenter phase II study of panitumumab plus modified fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin (mFOLFOX6) or bevacizumab plus mFOLFOX6 in patients with previously untreated, unresectable, wild-type KRAS exon 2 metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol. 2014 Jul 20; 32 (21): 2240–7. doi: 10.1200/JCO.2013.53.2473. Epub 2014 Mar 31.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se