Podávání panitumumabu po selhání léčiv 1. linie u pacientů s kolorektálním karcinomem

10. 7. 2016

Panitumumab jako léčivo 2. linie u kolorektálního karcinomu (CRC) byl podáván pacientům, u nichž došlo k progresi po užití léčiva 1. linie. Cílem studie bylo vyhodnocení doby bez další progrese onemocnění (PFS) a doby celkového přežití (OS).

V předchozích studiích vedlo podávání panitumumabu v monoterapii ke 30% úspěšnosti léčby z hlediska stabilizace onemocnění. Tato studie se zaměřila na progredující pacienty a dobu přežití po absolvované léčbě.

Hodnocená populace pacientů

Studie byla vzhledem k charakteru onemocnění vedena jako retrospektivní a monocentrická. Celkem se podařilo nasbírat data od 18 pacientů. Do studie byli zařazeni nemocní s diagnostikovaným metastatickým kolorektálním karcinomem s nemutovaným genem KRAS v exonu 2. Pacientům nejprve byla podávána standardní léčiva 1. linie a až při nástupu progrese onemocnění absolvovali monoterapii panitumumabem v režimu jedna dávka za 3 týdny. Všichni byli starší 18 let.

Výsledky 

Průměrný počet léčebných cyklů, které pacienti absolvovali, byl 10 (rozptyl 4−29), průměrná doba trvání léčby dosahovala 30 týdnů (rozptyl 12−96 týdnů). Medián doby, po kterou byli pacienti sledováni po ukončení aplikace panitumumabu, činil 13 měsíců. Medián období bez progrese onemocnění (PFS) činil 6 měsíců (rozptyl 4,4−7,7 měsíce) a medián celkové doby přežití (OS) 11 měsíců (s rozptylem 7,4−14,5 měsíce).

Při rozdělení pacientů podle stupně toxicity kůže na stupeň < 2 a ≥ 2 byly u skupiny se stupněm < 2 zjištěny hodnoty PFS 4 měsíce a OS 6 měsíců, u skupiny se stupněm ≥ 2 pak hodnoty PFS 9 měsíců a OS 14 měsíců.

Závěr

Panitumumab podávaný 1× za 3 týdny je účinný a pacienty dobře snášený, a to při léčbě CRC progredujícího i po podání standardní chemoterapie.

(bak)

Zdroj: Daoud M. A., Aboelnaga E. M., Mohamed W. M. Second-line panitumumab as a triweekly dose for patients with wild-type KRAS exon 2 metastatic colorectal cancer: a single-institution experience. Cancer Biol Med 2016 Mar; 13 (1): 136−141; doi: 10.28092/j.issn.2095-3941.2015.0009.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se