Panitumumab vykazuje v léčbě mCRC bez mutace KRAS stejnou účinnost a bezpečnost jako cetuximab

12. 9. 2016

Porovnání panitumumabu a cetuximabu vždy v kombinaci s irinotekanem v léčbě 139 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS ukázalo srovnatelnou účinnost obou cílených léčiv.

Inzerce

Japonská studie

Japonští autoři publikovali v červenci 2016 v časopise Anticancer Research výsledky klinické studie zaměřené na srovnání panitumumabu a cetuximabu v léčbě mCRC. Obě léčiva byla podávána v kombinaci s irinotekanem po předchozí léčbě fluoropyrimidinovým antimetabolitem, oxaliplatinou a irinotekanem. Všichni pacienti byli bez mutace KRAS. Zařazeno bylo 42 osob léčených panitumumabem a 97 pacientů s cetuximabem a vstupní charakteristiky pacientů byly v obou skupinách srovnatelné.

Výsledky

U pacientů s měřitelnou lézí dosáhl podíl odpovědí na léčbu 34 % ve skupině s panitumumabem a 20 % ve skupině s cetuximabem. Střední délka přežití bez progrese (PFS) činila 4,3 měsíce při podávání panitumumabu a 5,7 měsíce při podávání cetuximabu. Celkové přežití (OS, medián) dosáhlo 13,6 měsíce u panitumumabu a 11,2 měsíce u cetuximabu.

Závěr

Autoři došli k závěru, že panitumumab je v kombinaci s irinotekanem v léčbě mCRC s divokým typem KRAS dobře tolerován a vykazuje srovnatelnou účinnost jako cetuximab v kombinaci s irinotekanem.

(zza)

Zdroj: Yamaguchi T., Iwasa S., Nagashima K. et al. Comparison of panitumumab plus irinotecan and cetuximab plus irinotecan for KRAS wild-type metastatic colorectal cancer. Anticancer Res 2016 Jul; 36 (7): 3531–3536.Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se