Panitumumab v monoterapii u starších fragilních pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem

15. 11. 2015

Monoterapie panitumumabem může být vhodnou volbou u starších fragilních pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS, u nichž nelze podávat chemoterapii. Účinnost a dobrou snášenlivost této protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor u uvedené populace ukázala nedávno publikovaná multicentrická studie II. fáze.

Do této studie s jedním ramenem bylo zařazeno 33 pacientů starších 70 let s mCRC s divokým typem KRAS (exon 2), výkonnostním stavem dle Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ≤ 3 a středním nebo vysokým rizikem dle Köhneovy prognostické klasifikace (KPC), u nichž nebyla vhodná chemoterapie i z důvodu fragility. Pacientům byl podáván panitumumab až do progrese onemocnění nebo do vzniku nepřijatelné toxicity. Primárním sledovaným parametrem byl podíl pacientů s přežitím bez progrese choroby (PFS) po dobu 6 měsíců od zahájení léčby.

Průměrný věk pacientů byl 81 let, 66,7 % tvořily ženy a vysoké riziko dle KPC mělo 45,5 % pacientů. Střední délka léčby byla 14 týdnů. PFS po 6 měsících dosáhlo 36,4 % (95% interval spolehlivosti [CI] 20,0–52,8 měsíce). Střední doba PFS činila 4,3 měsíce (95% CI 2,8–6,4) a střední délka celkového přežití (OS) 7,1 měsíce (95% CI 5,0–12,3 měsíce). Neobjevila se žádná nežádoucí příhoda stupně 4–5 ani nedošlo k žádnému úmrtí v souvislosti s léčbou. Nejčastější nežádoucí příhodou stupně 3 při podávání panitumumabu byla akneformní vyrážka (u 15,2 % pacientů). Dále byla zjištěna významná korelace mezi stavem KRAS a klinickou odpovědí na léčbu (p = 0,037). V podskupině pacientů s divokým typem KRAS a NRAS na exonech 2, 3 a 4 (n = 15) dosáhl podíl pacientů s šestiměsíčním PFS 53,3 %, středním PFS 7,9 měsíce a OS 12,3 měsíce.

Autoři došli k závěru, že monoterapie panitumumabem by mohla být přínosnou možností 1. linie léčby starších a fragilních pacientů s mCRC s divokým typem KRAS, u nichž není vhodná chemoterapie.

(zza)

Zdroj: Sastre J., Massuti B., Pulido G. et al. First-line single-agent panitumumab in frail elderly patients with wild-type KRAS metastatic colorectal cancer and poor prognostic factors: a phase II study of the Spanish Cooperative Group for the Treatment of Digestive Tumours. Eur j Cancer 2015 Jul; 51 (11): 1371–1380.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se