Panitumumab v kombinaci s chemoterapií v léčbě mCRC – zkušenosti z reálné klinické praxe

6. 6. 2019

Observační studie provedená v 5 evropských zemích se zaměřila na využití kombinace chemoterapie s inhibitorem EGFR panitumumabem v léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC).

Inzerce

Metodika analýzy

Autoři ve své analýze zkombinovali data ze dvou neintervenčních prospektivních kohortových studií. První byla provedena v Německu a Francii, druhá pak na území Česka, Maďarska a Bulharska. Studií se účastnili pacienti s mCRC s nemutovanými geny KRAS/RAS.

Pacienti byli léčeni kombinací panitumumabu s chemoterapií, a to v režimu FOLFOX (5-fluorouracil, leukovorin, oxaliplatina) v 1. linii léčby (n = 332), případně FOLFIRI (5-fluorouracil, leukovorin, irinotekan), pokud se jednalo o 2. linii léčby (n = 94). Plánovaná doba sledování byla 12 měsíců od podání 1. dávky panitumumabu.

Výsledky

Medián počtu podání panitumumabu činil 10,0 u pacientů v 1. linii léčby (medián doby expozice panitumumabu 5,7 měsíce) a 11,5 dávky (s mediánem expozice 6,9 měsíce) u pacientů ve 2. linii.

Celková četnost odpovědi na léčbu (ORR; kompletní nebo částečná odpověď) dosáhla 51,7 % v 1. linii léčby a 44,9 % ve 2. linii. U 9,3 % pacientů léčených v 1. linii terapie bylo po léčbě dosaženo resekability nádoru.

Kožní toxicita

Většina hlášených nežádoucích reakcí spadala do kategorie kožních problémů, které se vyskytly u 75,3 % pacientů v 1. linii a 72,3 % pacientů ve 2. linii léčby. Ve srovnání s registračními studiemi, kde byly kožní reakce jakékoli intenzity hlášeny u 96–97 % pacientů, je to relativně nízký výskyt. Autoři jej připisují jednak větším zkušenostem lékařů se zvládáním vyrážky způsobené panitumumabem a dále pravděpodobné podhlášenosti nezávažných kožních reakcí.

Závěr

Observační studie z reálné klinické praxe ukázala, že léčebné postupy, klinická účinnost a bezpečnostní profil panitumumabu v rutinní praxi jsou srovnatelné s výsledky získanými v randomizovaných klinických hodnoceních.

(este)

Zdroj: Hebart H., Kiehl M., Tomášek J. et al. Prospective observational cohort study to describe the use of panitumumab in combination with chemotherapy in real-world clinical practice for patients with wild-type RAS mCRC. Adv Ther 2019 Jan 28, doi: 10.1007/s12325-019-0874-6 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.