Panitumumab u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem: Význam testování stavu RAS onkogenu

10. 7. 2015

Data napříč liniemi léčby konzistentně demonstrují, že pomocí testování nádorového mutačního stavu RAS je možné selektovat pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem pravděpodobněji profitující z léčby panitumumabem. Pacienti s RAS mutovanými tumory by danou monoklonální protilátkou léčeni být neměli.

Při rozhodování o způsobu léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) jsou stále častěji využívány prediktivní nádorové biomarkery. Jedná se o proměnné, které je možné objektivně měřit a použít jako indikátory budoucí léčebné odpovědi.

Pacienti s mCRC vhodní k léčbě monoklonálními protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) – panitumumabem či cetuximabem – mohou být v současnosti vybíráni na základě stavu RAS onkogenu. Pacienti, jejichž nádor je tzv. divokého typu (WT), tedy bez přítomnosti mutace v oblasti K-RAS a N-RAS (exony 2, 3 a 4), jsou vhodní k dané terapii, kdežto pacienti se skrytými mutacemi v těchto exonech nikoliv. Předkládaný recentní přehled shrnuje klíčová klinická data pro panitumumab u mCRC napříč liniemi léčby a detailně hodnotí dopad komplexní RAS selekce na výsledky terapie.

Nová data podporují přechod testování od původně jen genu K-RAS k RAS panelu. Většina v současnosti dostupné evidence vztahující se k použití RAS statusu jako biomarkeru pochází z retrospektivních nebo prospektivně-retrospektivních analýz využívajících vzorky z dokončených studií III. fáze. Nové prospektivní studie by měly přinést další evidenci pro testování hypotéz biomarkerů na základě randomizace pacientů. Budoucí práce budou pravděpodobně dále hodnotit použití daných látek specificky u pacientů s RAS WT a využívat pokroky v porozumění molekulárním mechanismům procesů, z nichž vychází růst a diferenciace tumorů, pro stanovení nových cílených léčebných kombinací.

Incidence a závažnost vedlejších reakcí a celkový bezpečnostní profil panitumumabu byly u pacientů s RAS WT tumory podobné jako u těch s K-RAS WT tumory v exonu 2, jež byli léčeni panitumumabem.

Data napříč liniemi léčby konzistentně demonstrují, že pomocí testování nádorového mutačního stavu RAS je možné selektovat pacienty pravděpodobněji profitující z léčby panitumumabem. Monoklonální antiEGFR protilátky vykazují negativní poměr prospěšnosti a rizika u pacientů s mutacemi v genech K-RAS a N-RAS (exony 2 – kodony 12 a 13; exony 3 – kodony 59 a 61; exony 4 – kodony 117 a 146). Jejich použití u RAS mutovaných nemocných zvyšuje toxicitu léčby i náklady, a může dokonce zhoršovat prognózu oproti samotné chemoterapii. Proto je podávání antiEGFR monoklonálních protilátek kontraindikováno u nemocných s mutovaným nebo neznámým RAS onkogenem. Z daného vyplývá v Evropě schválená indikace pro léčbu tohoto typu pouze u pacientů s RAS WT. To dále zvýrazňuje význam RAS testování u mCRC.

the

Zdroj: Peeters M., Karthaus M., Rivera F. et al. Panitumumab in metastatic colorectal cancer: The importance of tumour RAS status. Drugs 2015; 75 (7): 731–748.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se