Panitumumab po selhání léčby cetuximabem u metastatického kolorektálního karcinomu s KRAS divokého typu

14. 7. 2015

Dostupných dat ohledně účinnosti panitumumabu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s KRAS divokého typu (WT MCRC) po selhání léčby založené na kombinaci cetuximabu a irinotekanu není mnoho. Cílem studie publikované v časopise Tumori Journal bylo zhodnotit, zda má smysl u těchto pacientů nasazovat panitumumab.

Retrospektivně bylo hodnoceno 25 pacientů s WT MCRC, kteří byli panitumumabem léčeni od července 2009 do ledna 2013 po progresi onemocnění na léčbě cetuximabem. Všichni pacienti byli předtím léčeni kombinací cetuximabu a irinotekanu (20 pacientů) nebo oxaliplatinou (5 pacientů). Po progresi onemocnění na uvedené léčbě dostali tito pacienti off-label panitumumab, protože chtěli dále pokračovat v léčbě bez chemoterapie. Celková odpověď na léčbu (ORR) byla hodnocena u 20 pacientů – u jednoho (5 %) byla zaznamenána částečná odpověď, u 5 (25 %) bylo onemocnění stabilizované. Medián intervalu do progrese onemocnění byl 5 měsíců, medián celkového přežití 8 měsíců. U žádného pacienta se nevyvinula anémie ani neutropenie, u 1 pacienta (4 %) došlo k rozvoji trombocytopenie, 8 pacientů (32 %) udávalo suchou kůži a vyrážku a 2 pacienti (8 %) trpěli nauzeou či zvracením.

Tato retrospektivní data naznačují delší interval do progrese onemocnění a celkové přežití pacientů léčených panitumumabem. Zdá se tedy, že panitumumab je účinný i u pacientů s WT MCRC, kteří na předchozí léčbě cetuximabem zprogredovali. Tento závěr je ale nutné ještě potvrdit dalšími prospektivními studiemi.

(epa)

Zdroj: Marino A., Caliolo C., Sponziello F., et al. Panitumumab after progression on cetuximab in KRAS wild-type metastatic colorectal cancer patients: a single institution experience. Tumori. 2015 May 25; 0 (0): 0; doi: 10.5301/tj.5000356. [Epub ahead of print]Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se