Panitumumab + mFOLFOX6 prokázaly větší nákladovou efektivitu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS než bavacizumab + mFOLFOX6

22. 1. 2015

První analýza nákladové efektivity biologické léčby v kombinaci s chemoterapií u metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) s divokým typem RAS (bez mutací KRAS exonů 2, 3, 4 a NRAS exonů 2, 3, 4) prokázala nákladovou efektivitu panitumumabu v 1. linii léčby těchto pacientů.

V porovnání s dosavadním standardem péče, který představuje bevacizumab + mFOLFOX6, vedla léčba panitumumabem k získání 1 roku života navíc při nákladech 26 918 EUR a k získání 1 roku kvalitního života (QALY) navíc při nákladech 36 577 EUR, při hranici akceptovatelných nákladů 40 000 až 60 000 EUR.

K farmakoekonomické analýze byly použity údaje ze studie PEAK a náklady na léčbu v podmínkách zdravotního pojištění ve Francii v roce 2013. Studie PEAK prokázala významně delší přežití bez progrese choroby (PFS) a silný trend k prodloužení celkového přežití (OS) u pacientů s mCRC s divokým typem RAS (po rozšířené analýze mutací) při léčbě panitumumabem plus mFOLFOX v porovnání s bevacizumabem plus mFOLFOX.

Výsledky právě publikované analýzy nákladové efektivity léčby ukázaly, že přínosu panitumumabu v porovnání s bevacizumabem je dosaženo za „dobrou cenu“. Panitumumab lze proto v 1. linii léčby pacientů s mCRC bez mutací RAS považovat za nákladově efektivní. Nejvýznamnějšími položkami v nákladech byly cílená léčba, chemoterapie a nejlepší podpůrná péče.

Přesnější selekce pacientů s mCRC při podávání biologické léčby s vyloučením mutací KRAS exonů 2, 3, 4 a NRAS exonů 2, 3, 4  vede k lepší účinnosti panitumumabu se zajištěním nákladové efektivity. To je podstatná informace, která pomůže klinickým onkologům při individualizaci péče a volbě biologické léčby v této indikaci.

(zza)

Zdroj: Graham C. N., Hechmati G., Hjelmgren J., et al. Cost-effectiveness analysis og panitumumab plus mFOLFOX6 compared with bevacizumab plus mFOLFOX6 for the first-line treatment of patiens with wild-type RAS metastatic colorectal cancer. Eur J Canc 2014; 50: 2791–2801.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se