Panitumumab je ekonomicky výhodný EGFR inhibitor

10. 7. 2015

Kolorektální karcinom stojí v čele onkologické morbidity a mortality českých pacientů. Jeho prognóza, u metastatického postižení původně velmi nepříznivá, se zlepšila s příchodem cílené terapie. Mezi látky, které se u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) používají, patří také monoklonální protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) cetuximab a panitumumab. Srovnání jejich ekonomické náročnosti se věnovala práce amerických autorů uveřejněná letos v časopise Journal of Medical Economics.

Studie popisovala použití uvedených látek v první linii u pacientů s mCRC s divokým typem RAS. Podávání panitumumabu bylo analyzováno v kombinaci s režimem FOLFOX, cetuximabu potom s režimem FOLFIRI. Model zahrnoval cenu léčiv jako takových, ekonomický profil managementu nežádoucích účinků a v úvahu bral také četnost a náročnost jejich administrace – panitumumab je totiž podáván jednou za dva týdny, cetuximab jednou týdně. Dávkování antiEGFR terapie bylo převzato ze studie ASPECCT, chemoterapie byla potom kalkulována dle standardních SPC informací. Délka podávání terapie byla porovnávána na základě dat o přežití, získaných z klinické studie PRIME.

Multicentrická studie III. fáze PRIME přitom sledovala použití panitumumabu v kombinaci s chemoterapií ve srovnání se samotnou chemoterapií. Randomizováno v ní bylo 1183 nemocných. Primárním cílem byla doba bez progrese onemocnění, která byla (u pacientů s wild-type KRAS) ve větvi s panitumumabem 10 měsíců, ve větvi jenom s FOLFOX pouze 8,6 měsíce. Celkové přežití potom bylo u těchto pacientů léčených kombinací s panitumumabem 23,9 měsíce a pouze s FOLFOX pak 19,7 měsíce. Panitumumab se podle studie PRIME rovněž podílel na konverzi k resekabilitě nádoru, což dokládá fakt, že četnost R0 jaterních resekcí byla ve větvi s panitumumabem o 28 % vyšší než ve větvi se samotnou chemoterapií.

Ve studii porovnávající ekonomické vlastnosti EGFR inhibitorů se ukázalo, že použití panitumumabu s FOLFOX bylo z finančního hlediska méně náročné než použití cetuximabu s FOLFIRI. Celková cena na pacienta byla totiž 179 219 amerických dolarů ve srovnání s 202 344 dolary nutnými pro léčbu cetuximabem. Úspora na jednoho pacienta při použití panitumumabu místo cetuximabu tak dosahovala 23 125 dolarů.

Také z hlediska nákladů se tak panitumumab s FOLFOX jeví jako preferovaná varianta systémové terapie v první linii u nemocných s mCRC, wild-type RAS.

(ond)

Zdroj: Graham C. N. et al. Cost-minimization analysis of panitumumab compared with cetuximab for first-line treatment of patients with wild-type RAS metastatic colorectal cancer. J Med Econ. 2015 May 20: 1–10.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se