Panitumumab a FOLFOX4 prodlužují dobu přežití u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

18. 1. 2016

Pacienti s metastatickým kolorektálním karcinomem s pozitivitou mutace KRAS v exonu 2 neprofitují z terapie namířené proti epidermálnímu růstovému faktoru. Studie PRIME publikovaná v roce 2013 potvrdila také negativní odpověď na léčbu v případě dalších aktivačních mutací v genech RAS a současně ozřejmila benefit kombinované terapie panitumumabem a FOLFOX4.

Úvod

Molekulární vyšetření nádorové tkáně se u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem stává rutinní praxí. V klinické praxi se nejprve stanovoval mutační stav onkogenu KRAS v exonu 2. Průkaz aktivační mutace KRAS predikuje rezistenci k terapii inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), tedy například k panitumumabu. Cílem studie PRIME (Panitumumab Randomized Trial in Combination with Chemotherapy for Metastatic Colorectal Cancer to Determine Efficacy) bylo ozřejmit účinnost a bezpečnost kombinované terapie panitumumabem a FOLFOX4 (oxaliplatina, fluorouracil, leukovorin) oproti monoterapii FOLFOX4 u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s jinými mutacemi RAS

Metody studie

V retrospektivně prospektivní analýze klinické studie fáze III byla hodnocena účinnost a bezpečnost kombinované terapie panitumumabem a FOLFOX4 oproti monoterapii FOLFOX4 s ohledem na mutace v genech RAS nebo BRAF. U celkem 639 pacientů s negativitou mutace KRAS v exonu 2 byla pomocí molekulárněgenetického vyšetření ozřejmena mutace alespoň v jednom z následujících genů: KRAS v exonu 3 a 4, NRAS v exonu 2, 3 a 4 nebo BRAF v exonu 15. Primárním cílem studie bylo ozřejmit dobu přežití bez progrese onemocnění (progression free survival [PFS]). Sekundární cíl studie zahrnoval celkové přežití (overall survival [OS]) a bezpečnost terapie.

Výsledky studie

Studie se zúčastnilo celkem 1183 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Přibližně 90 % účastníků studie (n = 1060) podstoupilo molekulárněgenetické vyšetření pro mutace genů RAS. U 548 jedinců byla prokázána mutace v genech RAS, u 512 pacientů nebyla prokázána žádná mutace v genech RAS. U jedinců bez této mutace se podařilo dosáhnout delší doby přežití bez progrese onemocnění pomocí kombinované terapie oproti monoterapii FOLFOX4 (10,1 vs. 7,9 měsíce; HR 0,72; 95% CI 0,58–0,90; p = 0,004), zároveň u této skupiny pacientů bylo v rameni s panitumumabem delší i celkové přežití, a to o 5,8 měsíce (26,0 vs. 20,2 měsíce; HR 0,78; 95% CI 0,62–0,99; p = 0,04). Celkem 108 pacientů s negativitou mutace genu KRAS v exonu 2 vykazovalo pozitivitu dalších mutací RAS. Tyto mutace byly spojeny se signifikantním zkrácením intervalu OS i PFS. Během studie nebyly pozorovány žádné změny v bezpečnostním profilu léků.

Závěr

Kombinovaná terapie sestávající z panitumumabu a FOLFOX4 má u pacientů bez mutace RAS signifikantně vyšší podíl na prodloužení intervalu OS a PFS než monoterapie FOLFOX4. Z výsledků studie také vyplývá, že kromě mutace genu KRAS v exonu 2 se mezi další negativní prediktivní biomarkery řadí také ostatní mutace v genech RAS a BRAF.

(holi)

Zdroj: Douillard J. Y. et al. Panitumumab-FOLFOX4 treatment and RAS mutations in colorectal cancer. N Engl J Med 2013 Sep 12; 369 (11): 1023−1034; doi: 10.1056/NEJMoa1305275.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se