Panitumumab a bevacizumab u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem

22. 2. 2016

Kolorektální karcinom patří celosvětově mezi nejčastější malignity. Také v léčbě tohoto onemocnění se uplatňují molekuly cílené terapie. Použití kombinace monoklonálních protilátek panitumumabu a bevacizumabu s režimem FOLFIRI oproti podávání samotné chemoterapie sledovala práce uveřejněná v roce 2014 v časopisu Medical Oncology.

Inzerce

Panitumumab je inhibitor epidermálního růstového faktoru (EGFR). Indikovaný je pro nemocné s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s nemutovaným (wild-type) onkogenem KRAS. Bevacizumab je potom inhibitor vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF). U některých nemocných se díky cílené terapii daří dosáhnout resekability, u dalších dochází alespoň ke kontrole agresivního onemocnění.

Práce z časopisu Medical Oncology zahrnula nemocné s mCRC, kteří již byli v minulosti léčeni jednou neúspěšnou terapeutickou linií. 292 pacientů bylo randomizováno do dvou větví. Sledovaná větev dostávala 1× za 14 dní 3 mg/kg panitumumabu a stejné množství bevacizumabu, v kombinaci s folátem, 5-fluorouracilem a irinotekanem (FOLFIRI), kontrolní skupina pak byla léčena pouze režimem FOLFIRI.

Míra odpovědi ve skupině s panitumumabem a bevacizumabem dosáhla 40,1 % (oproti 30,1 % ve větvi s pouhou kombinací FOLFIRI). Použití monoklonálních protilátek také signifikantně zlepšilo míru kontroly onemocnění, která dosáhla 62,2 % (ve srovnání s 50,2 % u nemocných, kteří užívali jen FOLFIRI). Medián celkového přežití byl potom u nemocných, kteří dostávali panitumumab a bevacizumab 13,9 měsíce, u těch, kteří dostávali jen FOLFIRI, pak 10,7 měsíce. Míra toxicity byla srovnatelná u obou skupin, ačkoliv nemocní, kterým byly aplikovány monoklonální protilátky, zaznamenali některé nežádoucí účinky specifické pro tento typ léčby.

Práce tak potvrdila, že použití kombinace FOLFIRI s panitumumabem a bevacizumabem ve 2. linii léčby nemocných s mCRC představuje zajímavou, bezpečnou a účinnou modalitu.

(ond)

Zdroj: Xie S., Han G., Fan Z., He L., Xu W., Qin Z. Safety and efficacy of second-line treatment with folinic acid, 5-fluorouracil and irinotecan (FOLFIRI) in combination of panitumumab and bevacizumab for patients with metastatic colorectal cancer. Med Oncol 2014 Jul; 31 (7): 35; doi: 10.1007/s12032-014-0035-3. Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se