Ochranný vliv nesteroidních antiflogistik na kožní symptomy asociované s panitumumabem

17. 5. 2017

Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem léčby protilátkami proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) jsou kožní projevy způsobené lokální inhibicí EGFR. Na loňském kongresu ESMO Asia byl prezentován příspěvek o vlivu nesteroidních antiflogistik (NSAIDs) na akneiformní erupce při léčbě panitumumabem.

Inzerce

Průběh studie

Studie se zúčastnilo celkem 104 pacientů s neresekovatelným pokročilým nebo rekurentním kolorektálním karcinomem s genem KRAS divokého typu. Pacienti byli v období od dubna 2010 do března 2016 léčeni panitumumabem se současným podáváním NSAIDs (pmab + NSAIDs) nebo pouze panitumumabem (pmab).

Autoři retrospektivně hodnotili vliv NSAIDs na kožní příznaky asociované s panitumumabem. Hodnocena byla data z prvních 6 cyklů léčby panitumumabem, vzhledem k tomu, že v tomto období byla často pozorována akneiformní erupce spojená s léčbou. Pacienti, kteří byli po zahájení terapie panitumumabem léčeni topickými či perorálně podávanými kortikoidy, byli ze studie vyloučeni.

Výsledky

Byl pozorován signifikantní rozdíl v incidenci (p = 0,0498) i závažnosti (p = 0,0495) akneiformní erupce mezi oběma skupinami. Podrobné výsledky jsou uvedeny v následující tabulce:

 

pmab + NSAIDs (n = 37)

pmab (n = 67)

Incidence akneiformní erupce

74,3 %

88,7 %

Závažnost příznaků (počet pacientů):

 

 

stupeň 0

10

7

stupeň 1

20

41

stupeň 2

7

18

stupeň 3

0

1

stupeň 4

0

0

Závěr 

Zdá se, že současné podávání perorálních NSAIDs je užitečné v prevenci akneiformní erupce způsobené panitumumabem.

(este)

Zdroj: Ishikawa H., Masujima H., R. Tanaka R. et al. A retrospective study on the protective effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on panitumumab-related skin symptom. Ann Oncol 2016; 27 (suppl. 9): ix170−ix176, doi: 10.1093/annonc/mdw599.Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se