Mutace RAS a léčba metastatického kolorektálního karcinomu

14. 7. 2015

Kombinace cílené terapie a chemoterapie s fluorouracilem je v současné době základem léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) vedou u pacientů bez mutace KRAS na exonu 2 v první linii léčby k delšímu intervalu do progrese onemocnění (PFS) i delšímu celkovému přežití (OS).

Kombinace cílené terapie a chemoterapie s fluorouracilem je v současné době základem léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) vedou u pacientů bez mutace KRAS na exonu 2 v první linii léčby k delšímu intervalu do progrese onemocnění (PFS) i delšímu celkovému přežití (OS). Vliv dalších mutací RAS na výsledek léčby ale již tak dobře prozkoumán není.

Je dobře známo, že mutace KRAS na exonu 2 vedou ke špatné odpovědi na léčbu antiEGFR. Podle posledních výsledků se ale zdá, že i ostatní mutace RAS (mutace KRAS na exonech 3 a 4 a mutace NRAS) predikují špatnou odpověď na léčbu antiEGFR. Před zahájením léčby antiEGFR by proto měl být u všech pacientů proveden kompletní test na přítomnost mutací RAS, což by pomohlo objasnit jejich vliv na výsledek léčby.

Léčba kombinací cílené terapie a chemoterapie by měla být umožněna všem pacientům, kterým by mohla být přínosem. Výsledky studií, které zkoumaly rozdíly v léčebných výsledcích pacientů bez mutací RAS léčených buď chemoterapií v kombinaci s léčivy zaměřenými proti EGFR, nebo samotnou chemoterapií, ukazují, že antiEGFR terapie vede k delšímu PFS i OS. V žádné studii dosud nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl v léčbě první linie mezi cílenou terapií s bevacizumabem a inhibitory EGFR.

U vhodných pacientů je použití bevacizumabu, cetuximabu či panitumumabu v první linii léčby mCRC oprávněné.

(epa)

Zdroj: Cannon T. L., Kokon M. A., Shafqat S., Deeken J. F. RAS Mutations Beyond KRAS Exon 2: A Review and Discussion of Clinical Trial Data. Curr Treat Options Oncol. 2015 Jul; 16 (7): 350; doi: 10.1007/s11864-015-0350-8.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se