Molekulární biomarkery v terapii kolorektálního karcinomu – aktuální guidelines ASCO

5. 12. 2017

Stanovení molekulárních biomarkerů při onemocnění kolorektálním karcinomem přispívá ke zlepšení péče o pacienty. V tomto roce publikované guidelines Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) a dalších odborných společností přinášejí seznam doporučení na základě komplexní rešerše několika tisícovek studií.

Úvod

Molekulární testování pro výběr cílené a konvenční terapie u pacientů s kolorektálním karcinomem bylo cílem řady recentních studií a v současnosti se v péči o tyto pacienty stává standardem. Monoklonální protilátky zaměřené proti epidermálnímu růstovému faktoru (EGF) se vážou na extracelulární doménu jeho receptoru a blokují tak jeho signální dráhu. Aktivační mutace RAS může mít za následek trvalou stimulaci EGFR bez přítomnosti ligandu a současně rezistenci k terapii inhibitory EGFR, mezi něž patří panitumumab a cetuximab.

Guidelines publikované v roce 2017 pod záštitou Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO), Americké společnosti pro klinickou patologii (ASCP) a dalších odborných společností vydaly 21 doporučení a názorů expertů, jež se týkají také testování mutací v genech rodiny RAS před případným nasazením terapie inhibitory EGFR.

Doporučení pro terapii inhibitory EGFR

První doporučení se týká testování molekulárních prediktorů před nasazením cílené terapie inhibitory EGFR. Pacienti s kolorektálním karcinomem mají být před případnou terapií inhibitory EGFR vyšetřeni na přítomnost mutací v genech rodiny RAS. Analýza mutací zahrnuje KRAS a NRAS v exonu 2 (kodony 12 a 13), 3 (kodony 59 a 61) a 4 (kodony 117 a 146). Publikované studie (např. PRIME), které hodnotily anti-EGFR léčbu v léčbě metastatického CRC, totiž potvrdily prediktivní hodnotu mutací těchto genů ve zmíněných exonech.

Druhé doporučení se týká stanovení mutací v genu BRAF na pozici V600. Mutační analýza by měla být provedena za účelem stratifikace nemocných dle prognózy, neboť několik studií prokázalo snížení doby do progrese onemocnění a celkového přežití při pozitivitě této mutace. Současně však chybí dostatečný důkaz pro doporučení stanovení těchto mutací jakožto prediktivního molekulárního biomarkeru před nasazením terapie inhibitory EGFR. I když v několika studiích byla prokázána horší odpověď na terapii inhibitory EGFR, nejednalo se o dostatečný důkaz a pro potvrzení této hypotézy je zapotřebí dalších studií.

Preferovaným vzorkem pro testování biomarkerů léčby je podle guidelines tkáň z rekurentního kolorektálního karcinomu nebo metastázy, v případě absence této tkáně je možné využít jako přijatelný alternativní vzorek primární tumor. Výsledky těchto testů by současně měly být k dispozici co nejrychleji, aby mohly být použity při rozhodování o terapii jako prognostická i prediktivní informace.

Závěr

Výsledky recentních guidelines podporují důležitost testování mutací v signální dráze EGFR, protože poskytují klinicky relevantní informace jakožto negativní prediktory úspěšnosti terapie inhibitory EGFR.

(holi)

Zdroj: Sepulveda A. R., Hamilton S. R., Allegra C. J. et al. Molecular biomarkers for the evaluation of colorectal cancer: guideline from the American Society for Clinical Pathology, College of American Pathologists, Association for Molecular Pathology, and the American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol 2017 May 1; 35 (13): 1453–1486, doi: 10.1200/JCO.2016.71.9807.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se