Lokalizace primárního nádoru a účinnost anti-EGFR léčby metastatického kolorektálního karcinomu

4. 6. 2018

Lokalizace primárního tumoru má u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) prognostický význam. V časopisu Clinical Colorectal Cancer byla publikována retrospektivní analýza 4 klinických hodnocení, která hodnotila vliv lokalizace primárního tumoru na prognózu pacientů a účinnost léčby inhibitorem epidermálního růstového faktoru (EGFR) panitumumabem.

Metodika analýzy

Analýza, pro kterou byla použita data ze 2 randomizovaných klinických studií fáze III (celkem 483 pacientů), se zaměřila na efektivitu léčby panitumumabem ve 2. a dalších liniích terapie u pacientů s genem RAS divokého typu (wt-RAS). Byla provedena stratifikace pacientů podle lokalizace primárního nádoru, tumory lokalizované mezi cékem a příčným tračníkem byly definovány jako pravostranné, nádory uložené mezi slezinným ohbím a rektem pak za levostranné. U každé skupiny pacientů pak bylo v rámci každé klinické studie hodnoceno celkové přežití (OS), doba přežití bez progrese (PFS), poměr pacientů, kteří dosáhli léčebné odpovědi (RR), a doba do ztráty léčebné odpovědi.

Druhá analýza hodnotila účinnost léčby u pacientů s mutantním RAS (mt-RAS) ve všech liniích terapie. Pro tuto analýzu byla použita data ze 4 randomizovaných studií (2 z použitých studií byly shodné s předchozí analýzou, celkem 1205 pacientů). Klasifikace tumorů a hodnoticí parametry byly shodné s předchozí analýzou.

Výsledky

V jednotlivých klinických studiích se podařilo s jistotou určit lokalizaci primárního nádoru u více než 80 % pacientů (83−88 % pro jednotlivé studie). Pacienti s wt-RAS levostrannými nádory, kteří byli léčeni panitumumabem v kombinaci s chemoterapií nebo podpůrnou léčbou, dosahovali lepších výsledků léčby než pacienti z kontrolních skupin. Podrobné výsledky najdete v tabulce.

Tab. Účinnost léčby panitumumabem u pacientů s wt-RAS mCRC

Léčebný režim

OS (měsíce, 95% CI)

PFS (měsíce, 95% CI)

primární nádor

levostranný

pravostranný

levostranný

pravostranný

panitumumab + FOLFIRI

20,1 (16,5−21,7)

10,3 (5,2−13,7)

8,0 (7,3−9,1)

4,8 (3,5−7,4)

FOLFIRI

16,6 (14,8−21,2)

8,1 (6,3−12,1)

5,8 (5,2−7,3)

2,4 (1,8−5,7)

panitumumab + podpůrná léčba

9,4 (7,3−11,7)

3,1 (2,0−12,0)

5,5 (2,6−5,7)

1,7 (1,0−2,8)

podpůrná léčba

8,8 (6,4−10,4)

4,6 (0,9−6,0)

1,6 (1,2−1,8)

1,5 (0,7−1,8)

Pacienti s wt-RAS a pravostrannou lokalizací primárního nádoru dosahovali ve srovnání s pacienty s levostrannými nádory horších výsledků ve všech hodnoceních účinnosti. Vzhledem k nízkému počtu pacientů se nepodařilo stanovit, zda pacienti s pravostrannými tumory profitují z přídavku panitumumabu k léčbě.

U pacientů s mutantním RAS nebyl prognostický efekt lokalizace primárního tumoru jasně patrný.

Závěr

Prezentované retrospektivní analýzy potvrdily, že pravostranné nádory tlustého střeva mají špatnou prognózu bez ohledu na zvolenou terapii. Pacienti s wt-RAS levostrannými nádory profitovali z přídavku panitumumabu ke standardní léčbě ve 2. a dalších liniích terapie. Pro určení optimálního postupu léčby u wt-RAS pacientů s pravostranným primárním nádorem a u mt-RAS pacientů je třeba dalšího výzkumu.

(este)

Zdroj: Boeckx N., Koukakis R., Op de Beeck K. et al. Effect of primary tumor location on second- or later-line treatment outcomes in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cancer and all treatment lines in patients with RAS mutations in four randomized panitumumab studies. Clin Colorectal Cancer 2018 Mar 8, pii: S1533-0028(17)30493-0, doi: 10.1016/j.clcc.2018.03.005 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se