Kazuistika metastatického kolorektálního karcinomu se zvýšenou expresí genu HER2

23. 3. 2017

Kazuistika prezentuje pacienta s karcinomem rekta rezistentním k léčbě panitumumabem s amplifikací genu HER2, který byl odhalen pomocí metody mapování genomu CancerPlex.

Popis případu

U 51letého muže byl diagnostikován karcinom rekta s obstrukcí a přítomností plicních a nadledvinových metastáz. Pacient prodělal resekci primárního nádoru dle Hartmanna. Mutace genu KRAS nebyla detekována. Po operaci pacient podstoupil 3 cykly chemoterapie 1. linie, v rámci níž byla podána kombinace kapecitabinu a oxaliplatiny a dále bevacizumab, nicméně došlo k progresi plicních a nadledvinových metastáz. Následně bylo pacientovi aplikováno 24 cyklů chemoterapie 2. linie − kombinace IRIS (irinotekan a perorální fluoropyrimidinový derivát S-1) s panitumumabem. Došlo k pomalé progresi metastáz.

Dalším krokem bylo 6 cyklů chemoterapie 3. linie regorafenibem a jedním cyklem chemoterapie 4. linie TAS-102 (trifluridin/tipiracil). U pacienta byly diagnostikovány nové metastázy levé hlavice femuru a cerebella. Byla mu poskytnuta nejlepší podpůrná léčba zahrnující paliativní výměnu hlavice femuru a stereotaktickou radioterapii mozečkových metastáz. Pacient zemřel za 3 roky a 5 měsíců od první operace.

Analýza genomu

Rozsáhlá analýza genomu zkoumající 413 genů asociovaných s nádorovým onemocněním pomocí metody CancerPlex odhalila, že geny EGFR, BRAF, KRAS, NRAS a HRAS byly bez mutací. V případě genu ERBB2 byla detekována amplifikace. Kromě toho imunohistochemické barvení odhalilo zvýšenou expresi proteinu HER2 u primárního tumoru i u kostních metastáz. HER2 a EGFR nezávisle na sobě aktivují signální dráhu Ras/Raf/MAPK. U pacienta tak mohl být účinek cílené anti-EGFR léčby oslaben v důsledku amplifikace ERBB2 v metastázách.

(gpl)

Zdroj: Matsumoto A., Shimada Y., Yagi R. et al. A Case of Metastatic Colorectal Cancer with HER2 Overexpression/Amplification. Gan To Kagaku Ryoho. 2016, 43 (12): 2307–2309.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se