INTERAKTIVNÍ KAZUISTIKA pacienta s mCRC dlouhodobě léčeného různými modalitami

11. 3. 2021

MUDr. Stanislav John, Ph.D., Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Prezentujeme případ pacienta s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC), který postupně podstoupil chemoradioterapii, operační zákroky i biochemoterapii.

Anamnéza 2011

Pacientem je muž, v době diagnózy 58letý, ECOG 0, tělesná hmotnost 90 kg, výška 182 cm.

RA: Otec zemřel v 60 letech na CRC, matka se léčila s tumorem ovaria, zemřela z jiné příčiny v 76 letech. Jinak bez výskytu nádorového onemocnění v rodině.

OA: Pacient se od roku 2009 léčí pro vysoký krevní tlak (užívá ramipril a hydrochlorothiazid v kombinované podobě). Podstoupil apendektomii v roce 1969. Celoživotní nekuřák, konzumace alkoholu v množství 2–3 piva za den. Alergie na mléko.

Diagnostika a léčba

Duben 2011

Vyšetřován pro zácpu, krev ve stolici a úbytek hmotnosti 11 kg za 3 měsíce.

Kolonoskopie: tumor rekta velikosti 12–15 cm. Biopsie: nízce diferencovaný adenokarcinom.

MRI, CT trupu: cT3 cN2 cMx (na MRI popsána 1× suspektní metastáza v játrech, na CT nepopsána).

Přistoupeno k neoadjuvantní chemoradioterapii (CHRT): ozařování oblasti pánve technikou BOX v dávce 45 Gy/25 frakcí s boostem 5,4 Gy/3 frakce, konkomitantní chemoterapie (CHT) 5-fluorouracilem (5-FU) v květnu až červenci 2011.

Cílený UZ jater po léčbě: bez metastatického procesu.

Srpen 2011

Chirurgický zákrok: přední nízká resekce s ileostomií (peroperačně UZ bez metastáz v játrech, pooperačně komplikováno dehiscencí anastomózy); ypT3 ypN0(mol+) M0, mucinózní středně diferencovaný adenokarcinom, R0, Pn0, L0.

Vyšetření genetických alterací: wt-KRAS, wt-NRAS, wt-BRAF, MMR-proficientní, jiné nezjišťovány.

Pooperační CT trupu: 2 metastázy v játrech.

Nasazena indukční biochemoterapie – kombinace bevacizumab + mFOLFOX6, 6 cyklů od srpna 2011 do února 2012.

PET/CT: 1 diskrétní ložisko v játrech – operace nebyla indikovaná (pacient si nepřál, unaven z léčby).

Duben 2012

Zanořena ileostomie.

CT trupu: progrese původních 2 jaterních ložisek.

Prosinec 2012

Neanatomická resekce S7 jater: 2 ložiska středně diferencovaného adenokarcinomu.

Následovala pooperační chemoterapie: mFOLFOX6, 6 cyklů (nebyla přítomna měřitelná léze pro nasazení biologické léčby; komplikováno poléčebnou periferní neuropatií dolních končetin).

Únor 2014

PET/CT: opět zjištěny 2 metastázy v pravém jaterním laloku.

Březen 2014

Pravostranná hemihepatektomie: 1 ložisko středně diferencovaného mucinózního adenokarcinomu.

Pacient sledován do 12/2017.

Prosinec 2017

Progrese mediastinální lymfadenopatie (bronchoskopicky potvrzena metastáza středně diferencovaného adenokarcinomu ze střeva).

Proběhla paliativní radioterapie mediastina a plicních hilů AP/PA v dávce 20 Gy v 5 frakcích.

#59

Pokračování kazuistiky sledujte ve videu. Štítky
Onkologie Radioterapie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se