Hypomagnezémie v predikci terapeutického efektu protilátek proti EGFR v léčbě mCRC

1. 12. 2016

Monoklonální protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) jsou efektivní součástí terapie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovanou formou onkogenu KRAS. Mají však relativně časté nežádoucí účinky, mezi něž patří hypomagnezémie a kožní obtíže. Japonská studie zjišťovala, zda má účinnost léčby spojitost s výskytem nežádoucích účinků.

Metodika studie

Do studie bylo zahrnuto 43 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří byli léčeni monoklonálními protilátkami proti EGFR (cetuximabem nebo panitumumabem) v kombinaci s chemoterapií v rámci 1. linie léčby. Všichni pacienti užívali jako prevenci kožní vyrážky perorálně minocyklin a kůži ošetřovali hydratačním krémem. Výskyt hypomagnezémie a akneiformní vyrážky byl hodnocen podle The National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (verze 3.0). Dosažení celkové odpovědi (ORR – overall response rate) a doba do selhání léčby (TTF – time to treatment failure) byly porovnány mezi skupinami pacientů bez nežádoucích účinků a s jejich výskytem.

Výsledky

Výskyt hypomagnezémie byl mezi pacienty zaznamenán ve 32,6 % případů (stupeň 1: 20,9 %; stupeň 2: 11,6 %) a akneiformní vyrážka byla popsána u 93,0 % pacientů (stupeň 1: 41,9 %; stupeň 2: 41,9 %; stupeň 3: 9,3 %). ORR bylo znatelně vyšší u pacientů s hypomagnezémií než u pacientů bez tohoto nežádoucího účinku (71,4 vs. 34,5 %; p = 0,048). Střední TTF se zdála být delší u pacientů s hypomagnezémií, nicméně bez statisticky signifikantního rozdílu. Na druhou stranu bylo ORR a TTF stejné u pacientů bez akneiformní vyrážky i s ní.

Závěr

Výskyt hypomagnezémie jakožto nežádoucího účinku monoklonálních protilátek proti EGFR může být prediktivním faktorem terapeutického efektu léčby u pacientů s mCRC.

(boba)

Zdroj: Fujii H., Iihara H., Suzuki A. et al. Hypomagnesemia is a reliable predictor for efficacy of anti-EGFR monoclonal antibody used in combination with first-line chemotherapy for metastatic colorectal cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2016 Jun; 77 (6): 1209−1215, doi: 10.1007/s00280-016-3039-1.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se