Hodnocení kožní toxicity vyvolané panitumumabem

24. 9. 2019

Terapie cílená proti receptorům epidermálního růstového faktoru (anti-EGFR) je spojena s nežádoucími účinky, jež u klasické chemoterapie nejsou běžné, například akneiformní dermatitidou a xerózou. Francouzský tým si proto dal za cíl posoudit incidenci dermatologické toxicity po nasazení anti-EGFR léčiva panitumumabu, vliv těchto nežádoucích účinků na kvalitu života pacientů a jejich zvládání v klinické praxi, tedy problematiku, která dosud nebyla přesně popsána.

Sledovaná populace pacientů

Prospektivní multicentrické observační studie se zúčastnili pacienti starší 18 let s diagnózou nemutovaného (wild-type) KRAS metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC), kteří zahájili terapii panitumumabem. Celkem bylo do sledování zahrnuto 229 pacientů (57,6 % mužů; průměrný věk 66,2 roku). Hodnocené parametry byly zaznamenávány během 6měsíčního sledování.

Výsledky

Při hodnocení 15. den léčby byla u 59,3 % pacientů zaznamenána kožní toxicita, jejíž míra vyvrcholila ve 2. měsíci sledování (74,7 %) a poklesla v 6. měsíci (46,5 %). Nejčastěji popisovanými formami dermatotoxicity byly vyrážka, akneiformní dermatitida, suchost a praskliny kůže.

Celkem 65,9 % pacientů byla podána alespoň jedna forma preventivní léčby (perorální antibiotika − 84,1 %; emoliencia – 75,5 %; obojí – 62,9 %). Počet pacientů, kteří dostali alespoň jednu formu kurativní léčby, byl nejvyšší ve 2. měsíci (63,4 %) a poklesl v 6. měsíci (44,8 %).

Vliv dermatologické toxicity na kvalitu života byl podle údajů uvedených pacienty v dotazníku Dermatology Life Quality Index (DLQI) omezený, stejně tak i na základě hodnocení pomocí vizuální analogové škály (VAS). Míra aplikace topických kortikoidů a nutnost odeslat pacienta ke specialistovi byly nízké.

Závěr

Výskyt jednotlivých typů kožní toxicity se v čase lišil, nicméně na konci sledovaného období se zlepšil. Klinické zvládání těchto nežádoucích účinků by podle zjištění autorů mohlo být optimalizováno lepší adherencí k současným doporučením. Dopad dermatologické toxicity panitumumabu na kvalitu života pacientů se zdál být nezávažný.

(mir)

Zdroj: Bouché O., Ben Abdelghani M., Labourey J. L. et al. Management of skin toxicities during panitumumab treatment in metastatic colorectal cancer. World J Gastroenterol 2019; 25 (29): 4007–4018, doi:10.3748/wjg.v25.i29.4007.Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se