Genomika může pomoci včasné diagnostice kolorektálního karcinomu

14. 7. 2017

Vznik nádoru a jeho metastatická diseminace jsou umožněny změnami ve fungování genů. Současná genomika zkoumá na molekulární úrovni změny, které definují různá stadia progrese k malignitě. Identifikace markerů těchto změn potom může pomoci se včasnou detekcí onemocnění.

Narušená funkce genů

Změny ve funkci genů vedoucí ke vzniku nádorového onemocnění mohou nastat mnoha různými způsoby, např. na základě mutací v sekvenci DNA, změn v počtu kopií genu, změn ve struktuře chromozomů nebo methylace na promotorech genů, ale i kvůli různým poruchám na dráze od genu k proteinu (např. nerovnováze v regulaci mikroRNA). Pro složitost těchto biologických procesů je k identifikaci nastalých změn třeba hodnotit řadu různých biomarkerů.

Genomika a detekce kolorektálního karcinomu (CRC)

Screeningové vyšetření pro včasnou detekci CRC v léčitelném stadiu by mělo mít adekvátní citlivost a specificitu, a proto by mělo být založeno na panelu biomarkerů, který by pokryl heterogenitu nádorů. Ideálně by mělo být zcela neinvazivní, aby se minimalizoval dopad na pacienty a maximalizovala jejich účast. Těmto požadavkům vyhovuje detekce molekulárních markerů ve vzorku stolice či krve.

Markery ve stolici

Nádorová DNA je − vzhledem ke zvýšené proliferaci a nižší adhezi nádorových buněk − ve stolici relativně abundantní ve srovnání s DNA pocházející ze zdravých buněk střevní výstelky, ale stále je velmi obtížně detekovatelná. 99,99 % veškeré DNA přítomné ve stolici totiž není lidského původu a DNA pocházející z nádoru představuje pouze přibližně 0,5 % z přítomné lidské DNA.

Nové technologie však již umožňují detekovat mutované kopie genů s vysokou citlivostí nutnou pro detekci prekurzorových lézí. V současné době je možné pro screening CRC využít test s mnohočetnými markery, který kombinuje detekci 3 DNA markerů (mutantní KRAS, hypermethylace BMP3 a NDRG4) s imunochemickým testem na hemoglobin. Tento screening dosáhl v klinické studii citlivosti 92,3 % pro CRC a 42,4 % pro pokročilé prekancerózní léze se specificitou 86,6 %.

Dále je možno ve vzorcích stolice detekovat i proteiny (v současnosti se běžně využívá detekce hemoglobinu) a RNA, pro aplikaci těchto technik v klinické praxi je však třeba dalšího výzkumu.

Markery v krvi

Ačkoli má krev z praktického hlediska několik výhod oproti analýzám stolice (zejména lepší komfort pacientů a absenci rušivé mikroflóry), zatím jsou krevní markery detekovatelné pouze u pokročilých stadií onemocnění, neboť jejich přítomnost v krevním oběhu je podmíněna vaskularizací nádoru nebo fagocytózou nádorových buněk.

Závěr

Obrovské pokroky v genomice a proteomice vedly k identifikaci mnoha nových biomarkerů, které jsou potenciálně relevantní pro screening CRC. Očekává se, že v nadcházejících letech budou vyvinuty nové technologie, které umožní cílení na vysoce rizikové premaligní léze a karcinomy s vyšší citlivostí i specificitou a s využitím metod co nejméně zatěžujících pacienty.

(este)

Zdroj: van Lanschot M. C. J., Bosch L. J. W., de Wit M. et al. Early detection: the impact of genomics. Virchows Arch Int J Pathol 2017 Jun 1, doi: 10.1007/s00428-017-2159-2 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se