Farmakokinetické a farmakodynamické hodnocení panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu

24. 1. 2017

Začlenění nových léčebných modalit do terapie pacientů s neresekabilním metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) zlepšilo medián celkového přežití těchto pacientů. Panitumumab u pacientů s mCRC s divokým typem RAS zlepšuje míru odpovědi nádoru na léčbu, interval do progrese onemocnění a celkové přežití.

EGFR

Panitumumab je plně humánní monoklonální IgG2 protilátka namířená proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). EGFR je transmembránový glykoprotein, který podporuje růst buněk normálních epitelových tkání (např. kůže a vlasových folikulů) a je exprimován různými nádorovými buňkami.

Panitumumab v monoterapii i kombinaci

Panitumumab je určen k léčbě dospělých pacientů s mCRC s divokým typem onkogenu RAS v 1. linii léčby v kombinaci s FOLFOX nebo FOLFIRI a ve 2. linii léčby v kombinaci s FOLFIRI u pacientů, kteří dostali v 1. linii chemoterapii obsahující fluoropyrimidin (kromě irinotekanu). Jako monoterapie je podáván po selhání léčby režimy zahrnujícími fluoropyrimidin, oxaliplatinu a irinotekan. Užívaná dávka je 6 mg/kg podávaná každé 2 týdny.

Farmakokinetika léku

Panitumumab podávaný ve formě monoterapie nebo v kombinaci s chemoterapií vykazuje nelineární farmakokinetiku, což je konzistentní s vlastnostmi cíleného léčiva. Eliminační poločas dosahuje průměrně 7,5 dne (3,6−10,9). Farmakokinetika panitumumabu není významně ovlivněna věkem (v rozmezí 21–88 let), pohlavím, rasou, hepatálními a renálními funkcemi ani současně podávanými chemoterapeutiky, typem nádoru, přítomností mutací KRAS či expresí EGFR. Jedinou proměnnou, jež farmakokinetiku panitumumabu ovlivňuje, je tělesná hmotnost, což je zohledněno v doporučeném dávkování, které je k tělesné hmotnosti vztaženo.

Pátrání po dalších biomarkerech v zájmu zvýšení efektivity léčby

Panitumumab má excelentní farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti, jeho dávkování je nekomplikované, lékové interakce neexistují, výskyt infuzních reakcí je minimální a má zvladatelné nežádoucí účinky. Jedná se tedy o vhodné léčivo pro kombinovanou terapii. U některých pacientů, zvláště s mutacemi HER2 a BRAF, je optimální léčebná strategie vedoucí k dosažení nejlepšího účinku stále předmětem výzkumu. Aby mohli být lépe vybíráni pacienti, kterým by léčba přinesla užitek, je nutné pátrat po nových biomarkerech.

(epa)

Zdroje:
1. Lo L., Patel D., Townsend A. R., Price T. J. Pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of panitumumab in the treatment of colorectal cancer. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2015; 11 (12): 1907−1924, doi: 10.1517/17425255.2015.1112787.
2. Yang B. B., Lum P., Chen A. et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic perspectives on the clinical drug development of panitumumab. Clin Pharmacokinet 2010; 49 (11): 729−740, doi: 10.2165/11535970-000000000-00000.
3. SPC Vectibix. Dostupné na: www.sukl.czŠtítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se