Exprese kadherinů u pacientů s kolorektálním karcinomem

30. 9. 2015

Kolorektální karcinom je jedno z nejčastějších nádorových onemocnění a zároveň v rámci malignit jedna z hlavních příčin úmrtí. Adhezivní molekuly jsou součástí specifických buněčných spojení přispívající k integritě tkáně. Kadheriny patří k dobře prostudované skupině adhezivních molekul a jsou považovány za tumorsupresorové molekuly. Nižší exprese kadherinů může být spojena s horší diferenciací kolorektálního karcinomu (CRC) a může být součástí agresivnějšího fenotypu. Mohou být kadheriny využity i jako diagnostický či prognostický marker?

Inzerce

Od 28 pacientů (14 mužů, 14 žen), již podstoupili operaci kvůli CRC, byly v rámci studie odebrány vzorky. Pomocí metody oligonukleotidového microarray byla studována exprese kadherinů, přičemž použitá mRNA byla získána jak z adenokarcinomů, tak z makroskopicky zdravé tkáně. Výsledky byly potvrzeny metodou qRT-PCR.

Podle analýzy koncentrace mRNA v bioptovaných materiálech byly vzorky podle exprese genů rozděleny do 4 statisticky významně odlišných skupin. Kontrolní skupina byla rozdělena na zdravou kontrolní skupinu (C1) a kontrolní skupinu s genetickými znaky typickými pro CRC, ale bez histologických či makroskopických změn (C2). Další dvě skupiny tvořily CRC nízkého stadia (LSC – low stage cancer) a CRC vysokého stadia (HSC – high stage cancer).

Konečné výsledky ukázaly, že ve tkáni pacientů s CRC byla u genu kódujícího E-kadherin (CDH1) snížená exprese, a u P-kadherinu (CDH3) naopak exprese zvýšena. Navíc množství exprese se lišilo u jednotlivých stadií CRC. Proto by mohl být potenciál exprese kadherinů ve využití nejen jako markeru stadia onemocnění, ale třeba také v léčbě či diagnostice onemocnění.

(boba)

Zdroj: Lorenc Z., Opiłka M. N., Kruszniewska-Rajs C. et al. Expression level of genes coding for cell adhesion molecules of cadherin group in colorectal cancer patients. Med Sci Monit 2015 July 13; 21: 2031–2040.Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se