Efektivita a toxicita panitumumabu při léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem po progresi na cetuximabu

2. 6. 2017

Podávání panitumumabu je obecně považováno za neefektivní při terapii pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC), u kterých došlo k progresi onemocnění v průběhu užívání cetuximabu. Již v několika studiích však bylo prokázáno, že malá podskupina pacientů s mCRC může mít i v tomto případě z léčby panitumumabem klinický benefit, což potvrzují rovněž výsledky výzkumu u českých pacientů s mCRC s nemutovaným onkogenem KRAS (wt-KRAS).

Inzerce

Analyzovaná skupina pacientů

Ze souboru pacientů s mCRC zařazených do celostátního českého registru CORECT bylo vybráno 26 nemocných s dobře zdokumentovanou progresí onemocnění při užívání cetuximabu v kombinaci s chemoterapií na bázi irinotekanu (FOLFIRI nebo irinotekan), kteří podstoupili i následnou monoterapii panitumumabem, a to v období od ledna 2007 do prosince 2012.

Výsledná zjištění

Po 8 týdnech došlo u 3 pacientů (11,5 %) k částečné odpovědi na léčbu panitumumabem a u 7 pacientů (26,9 %) ke stabilizaci onemocnění. Progrese mCRC byla zaznamenána u poloviny ze sledovaných pacientů (50,0 %), ve 3 případech (11,5 %) nebyla odpověď na terapii hodnotitelná. Po zahájení terapie panitumumabem byl ve zkoumané skupině medián přežití bez progrese onemocnění (PFS) 2,8 měsíce (95% CI 1,5–4,0). Aplikace panitumumabu byla pacienty dobře tolerovaná, u 86 % z nich byl pozorován pouze 1.−2. stupeň kožní toxicity (suchá kůže nebo vyrážka), u 3 pacientů se objevily známky toxicity 3.−4. (těžkého) stupně. 

Navíc bylo potvrzeno, že vyšší exprese biomarkeru miR-31-5p v nádorové tkáni je významně spojena s kratším PFS u pacientů léčených cetuximabem (p = 0,038; medián PFS 4,9 měsíce vs. 12,3 měsíce při nálezu nižší exprese biomarkeru). Při terapii panitumumabem však asociace mezi miR-31-5p v postižené tkáni a PFS u pacientů s mCRC nebyla nalezena (p > 0,05).

Závěr

Výsledky studie dokazují, že někteří pacienti s mCRC po progresi na cetuximabu mohou mít prospěch z následného užívání panitumumabu. Autory identifikovaný prediktivní biomarker miR-31-5p se však nejeví vhodným pro selekci pacientů, kteří by z léčby panitumumabem mohli mít benefit.

(pbl)

Zdroj: Kiss I., Mlčochová J., Bortlíček Z. et al. Efficacy and toxicity of panitumumab after progression on cetuximab and predictive value of MiR-31-5p in metastatic wild-type KRAS colorectal cancer patients. Anticancer Res 2016 Sep; 36 (9): 4955−4959, doi: 10.21873/anticanres.11063.Štítky
Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více