Dysregulace exprese mikroRNA po léčbě anti-EGFR protilátkami

22. 10. 2020

Tým výzkumníků z Plzně se rozhodl ověřit, zda léčba anti-EGFR protilátkami mění expresi vybraných mikroRNA u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Své poznatky právě publikoval v podzimním vydání časopisu Cancer Genomics Proteomics.

mikroRNA

mikroRNA (miRs) jsou malé nekódující RNA molekuly dlouhé 18−25 nukleotidů, jež hrají důležitou roli v regulaci genové exprese. miRs se účastní regulace klíčových procesů (proliferace, diferenciace, apoptóza, angiogeneze a buněčné kontakty) souvisejících s rozvojem nádorových onemocnění. Využití miRs jako diagnostických a prognostických biomarkerů je intenzivně studováno. 

Hodnocená skupina pacientů

Do studie bylo zařazeno 46 pacientů, u kterých byl histologicky potvrzen metastazující kolorektální karcinom, a současně byli léčeni monoklonálními protilátkami proti EGFR panitumumabem či cetuximabem v kombinaci s chemoterapií (FOLFOX nebo FOLFIRI). Žádný z pacientů nebyl dříve léčen anti-EGFR monoklonálními protilátkami. 

Do studie byla získána klinická data z nemocničního informačního systému z let 2010−2019. 

Medián věku pacientů při zahájení léčby činil 63,6 roku (rozmezí 37,3−82,5), většinu (73,9 %) tvořili muži. 65,2 % pacientů mělo primární tumor lokalizovaný ve střevě, 58,7 % mělo synchronní metastázy, u 78,3 % byly jako terapie 1. volby nasazeny anti-EGFR protilátky. 54,3 % pacientů bylo léčeno panitumumabem a 45,7 % cetuximabem. Medián doby přežití bez progrese onemocnění (PFS) činil pro celou kohortu 8,9 měsíce (95% interval spolehlivosti [CI] 7,0−12,26) a medián celkového přežití (OS) dosáhl 26,4 měsíce (95% CI 20,1−39,2).

Výsledná zjištění

Exprese miRs v nádorové a okolní tkáni

Signifikantní rozdíl v expresi miRs v nádorové tkáni v porovnání s okolní tkáni byl pozorován pro miR-125b, let-7c a miR-17. Snížená exprese byla sledovaná v nádorové tkání pro miR-125b (64,3 % pacientů; p = 0,0226) a let-7c (69,8 % pacientů; p = 0,0040). Zvýšená exprese byla pozorovaná u miR-17 (84,6 % pacientů; p < 0,0001). Pro ostatní sledované miRs nebyl pozorován signifikantní rozdíl v expresi.     

Exprese miRs v souvislosti s odpovědí na léčbu anti-EGFR protilátkami

Míra objektivní odpovědi (ORR) byla signifikantně asociovaná s upregulací miR-125b (p = 0,0005). Míra kontroly onemocnění (DCR) byla signifikantně asociovaná s upregulací miR-125b (p = 0,0383) a let-7c (p = 0,0255) a downregulací miR-17 (p = 0,0464). Exprese miR-125b koreluje s PFS (p = 0,055) a OS (p = 0,006). 

Závěr

Upregulace miR-125b je asociovaná s vyšším ORR a DCR a delším přežitím. Upregulace let-7c a downregulace miR-17 jsou asociované s vyšším DCR u pacientů s mCRC léčených anti-EGFR protilátkami.  

(eko)

Zdroj: Fiala O., Šorejs O., Hošek P. et al. Association of miR-125b, miR-17 and let-7c dysregulations with response to anti-epidermal growth factor receptor monoclonal antibodies in patients with metastatic colorectal cancer. Cancer Genomics-Proteomics 2020; 17 (5): 605−613, doi: 10.21873/cgp.20217.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se